Siirry suoraan sisältöön
Jätelainsäädäntö velvoittaa yritykset kierrättämään – ISS auttaa täyttämään velvoitteet

Vuonna 2022 voimaan astunut jätelainsäädäntö velvoittaa yrityksiä kierrättämään entistä paremmin. ISS auttaa juurruttamaan jätteiden lajittelun ja kierrätyksen osaksi asiakkaiden arkea ja henkilöstön osaamista.

Jätteiden lajittelu ja kierrätys ovat ISS:llä arkipäivää. ISS:n henkilöstö käsittelee asiakkaiden jätteitä kaikissa palveluissaan: roskiin päätyvät lopulta esimerkiksi ravintoloissa ruoantähteet, siivouspalveluissa pakkauspahvit ja -muovit sekä aulapalveluissa sanomalehdet ja esitteet.

Heinäkuussa 2022 jätelainsäädäntö muuttui. Uusi jätelainsäädäntö velvoittaa yritykset lajittelemaan ja kierrättämään, jos jätteiden viikottaiset kilomäärät ylittävät uudistuksessa määritetyt rajat.

Yritykset ovat velvollisia kierrättämään, kun biojätettä syntyy viikossa yli 10 kiloa, pakkausmuovia, pahvia ja metallia yli viisi kiloa ja lasia yli kaksi kiloa. Rajat ovat tiukat – esimerkiksi lasijätteessä viikottainen määrä ylittyy jo 15 pienestä lasipullosta.

ISS_Jätevoimalaki_srgb_06_1500pxYritys on velvoitettu kierrättämään, kun metallipakkauksien ja pienmetallien määrä ylittää kahden kilon rajan. Kuvassa havainnollistetaan metallipakkauksia ja pienmetallien painoja.

ISS:llä on kierrätetty jo pitkään, mutta uuden jätelainsäädännön myötä on huolehdittu, että kierrätys on ajan tasalla myös asiakaskohteissa. ISS ei ainoastaan käsittele asiakkaalta syntyvää jätettä, vaan tuo kehitysideoita lajitteluun ja kierrätykseen. Impact Managerina toimiva Hanna Bradley on ollut kollegoineen mukana pitämässä huolta, että lainsäädäntö juurrutetaan jokaiseen ISS:n tuottamaan palveluun ja työprosessiin.

– On hienoa, että kierrätykseen kiinnitetään huomiota myös valtion ja lainsäädännön tasolla, Bradley sanoo.

Vastuullisten ratkaisujen edelläkävijä

Bradleyn työnkuvaan kuuluu seurata ajankohtaisia ilmiöitä ja osallistua uusien, ISS:n kiertotaloutta tulevien ratkaisujen kehittämiseen. Hän pitää tärkeänä, etteivät yritykset yritä ratkaista ympäristöasioissa kaikkia ongelmia yksin, vaan ottavat mukaan eri alojen asiantuntijoita. 

– Meillä on ISS:llä asiantuntemusta, innostusta ja halua kehittää lajittelua ja kierrätystä sekä opastaa asiakkaita entistä vastuullisempiin ratkaisuihin.

ISS pilotoi, toteuttaa ja seuraa uusia vastuullisia ratkaisuja. Jos tilanne sitä vaatii, osataan myös vaihtaa suuntaa.

Kierrätys kuuluu työprosessiin

Toimivan lajittelun edellytyksiä ovat selkeät ohjeistukset ja merkinnät, sillä jätteiden kiertokulusta vastaa lopulta henkilö, joka laittaa jätteen jäteastiaan.

ISS:n pääkonttorin Floor Host Kati Cetin pitää huolen, että ohjeistukset ovat ajan tasalla ja työntekijät tietävät, minne eri jätteet kuuluu lajitella. Kun jäteastiat alkavat täyttyä, Cetin kuljettaa ne lastauslaiturilla sijaitsevaan kierrätyspisteeseen, josta ne haetaan eteenpäin. 

– Kaikki sisään tuleva pakkausmateriaali muuttuu hyvin nopeasti jätteeksi. On tärkeää ohjeistaa esimerkiksi tavarantoimittajia pakkaamaan tuleva materiaali eri tavalla, jotta säästytään turhilta pakkauksilta, Cetin opastaa.

ISS_Jätevoimalaki_srgb_02_1500pxSuurin osa pahvijätteestä on pakkausmateriaalia, joka joutuu kierrätykseen lähes saavuttuaan yritykseen.

Asiakaskohteissa työskentelevät ISS:läiset ovat placemakereitä, eli tekevät tiloista hyviä paikan päällä. He huolehtivat muun muassa jätehuoltoketjun sujuvasta toiminnasta, opastavat asiakkaita ja nostavat esille kierrätyksen kehityskohteita. Usein ISS:läiset myös pystyvät arvioimaan asiakasta paremmin, kuinka paljon ja minkälaista jätettä syntyy, sillä he tyhjentävät jäteastiat.

– Koemme tärkeäksi antaa asiakkaillemme palautetta lajittelusta ja kierrätysratkaisuista, Bradley sanoo.

Bradleyn mielestä lajittelusta on tehtävä osa työskentelyprosesseja, jotta se ei jää erilliseksi asiaksi, jonka tekemiseen työntekijöitä pitää motivoida erikseen. 

Jätteiden vähentäminen on aina etusijalla

Jätteiden määrän vähentämisellä ja oikealla lajittelulla on valtava merkitys ympäristölle. Cetin, kuten myös  asiakaskohteissa työskentelevät ISS:läiset, ovat keskeisessä roolissa kierrätyksen toimivuuden havainnoinnissa. Havaintojen pohjalta asiakkaalle pystytään ehdottamaan uusia kierrätysratkaisuita. 

– Yritykset haluavat korostaa vastuullisuutta, joten asiakkaamme ottavat mielellään vastaan ehdotuksiamme, Bradley sanoo.

Bio- ja energiajätteiden lajittelu lisää myös Suomen energiaomavaraisuutta. Oikein kierrätetystä biojätteestä saadaan ravinteikasta lannoitetta, maanparannusainetta tai biokaasua. Biokaasusta tuotetaan omavaraisesti sähköä ja lämpöä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

– Siksi Suomessa pitäisi kierrättää vielä nykyistäkin paremmin. Jätteiden vähentäminen ja oikeaoppinen lajittelu on helppo ekoteko muiden vastuullisuustekojen joukossa. On hyvä muistaa myös, että energiajätteen polttotehokkuus vähenee, jos märkää biojätettä lajitellaan poltettavan jätteen sekaan, Bradley sanoo.

Lajittelun ja kierrättämisen lisäksi Bradley toivoo, että yritykset kiinnittäisivät enemmän huomiota siihen, mistä ja kuinka paljon jätettä syntyy. 

– Toivoisin näkeväni yhä enemmän jätteen määrän vähentämistä ensisijaisena tavoitteena. Tärkeitä ovat myös erilaiset kierrätysinnovaatiot, sillä mitä enemmän pidämme materiaaleja kierrossa sen parempi ympäristölle.

 

Tutustu ISS:n kiinteistön ylläpitopalveluihin.

Liittyvät julkaisut