Siirry suoraan sisältöön
Jätehuollon ykkösketju

Kiinteistön jätehuolto on joukkuepeliä. Jätehuoltoketjun ISS:llä, asiakkaalla ja jätehuollon kumppanilla työskentelevien toimijoiden hyvä yhteistyö pienentää hiilijalanjälkeä ja kasvattaa jätteiden materiaalikierrätystä.

Jätehuolto ei ole vain jäteastioiden tyhjentämistä, vaan kokonaisvaltaista ympäristöpalvelua, toteaa ISS:n ekopalvelujen tuotepäällikkö Hanna Bradley.

– Haluamme ISS:llä pidentää jätehuoltoketjua siten, että se alkaa ihan sieltä asiakkaan lajittelusta ja sisäkeräysvälineestä ja ulottuu jätteen elämään uutena raaka-aineena.

Hyvä lajittelu pienentää hiilijalanjälkeä ja kasvattaa kädenjälkeä

Bradleyn mukaan kaikki lähtee liikkeelle siitä, miten hyvin kiinteistön käyttäjät lajittelevat jätteet. ISS:n henkilöstö auttaa valitsemaan syntyville jätteille toimivat sisäkeräysastiat sekä neuvoo ja opastaa oikeanlaisessa lajittelussa.

– Kierrätys ei ole aina ihan yksinkertaista, sillä nykypäivänä vaikkapa osa biohajoavista pakkauksista saattaa näyttää muovilta tai kartonkiastian sisäpuolella olla alumiinipinnoite. Onneksi meiltä saa apua ja neuvoja siihen, miten oikea jäteastia selvitetään.

Keräysastiat tulisi valita niille jakeille, joita kiinteistön käyttäjiltä syntyy. Lisäksi astiat on hyvä valita niin, että niiden pinnat on helppo pitää siistinä ja ne on helppo tyhjentää. Näin siivoojan aikaa säästyy muihin työtehtäviin.

– Kun sopivat astiat on löydetty, ne pitää myös merkitä oikein. Tarvittaessa laadimme asiakkaalle omat kierrätysohjeet tai erilaisia jätehuollon vuosikelloja, jotta tärkeät asiat ja teemat eivät pääse unohtumaan, Bradley kertoo.

Syntyneet jätteet hyödynnetään etusijajärjestyksen mukaisesti ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. Raaka-aineita käytetään uusien materiaalien tuotannossa neitseellisten raaka-aineiden sijasta.

– Mitä paremmin jäte on eroteltu ja lajiteltu ja mitä tehokkaammin se esikäsitellään käsittelylaitoksella, sitä paremmin se voidaan hyödyntää uudelleen uusissa prosesseissa tai tuotteissa. Esimerkiksi metallia voidaan kierrättää lähes ikuisesti. Sillä voikin olla jopa positiivinen hiilikädenjälki, jos tarkastellaan sen elämää aina sinne uuteen prosessiin asti, jossa se korvaa neitseellisiä raaka-aineita, Bradley sanoo.

Kierrättäminen on järkevää paitsi ympäristön myös kustannusten näkökulmasta. Materiaalina hyödynnettävät jätteet ovat pääsääntöisesti edullisempia kuin sellaiset, jotka poltetaan.

– ISS:llä on asiakkaita, jotka ovat säästäneet kustannuksissa paljonkin, kun ovat esimerkiksi alkaneet erotella pahvin ja muovin pois energiajätteen seasta.

Jätehuollon kumppani tarjoaa kattavan jäteraportin

Olennainen osa jätehuoltoketjua on luotettava jätehuollon kumppani, joka noutaa syntyneet jätteet ja materiaalit. Urbaser on ollut ISS:n jätehuollon pääyhteistyökumppani jo vuosia. Toimivaa yhteistyötä edesauttavat avoimet välit ja sujuva kommunikaatio.

– Kumppani saattaa soittaa suoraan kiinteistössä paikalla olevalle ISS:n kiinteistönhoitajalle tai siivoojalle, jolloin tämän ei tarvitse itse tulla paikan päälle. Myös asiakkaan kustannukset säästyvät ja asiat ratkeavat nopeasti, Bradley kertoo.

– Yhteistyömme perustuu läsnäolevaan ja osaavaan, sekä erittäin sitoutuneeseen yhteistyöhön asiakaskohteissa, lisää Urbaserin toimitusjohtaja Jukka Koivisto.

Hyvä yhteistyökumppani antaa palautetta ja kehitysideoita. Niitä nousee esiin esimerkiksi kumppanilta saatavasta kattavasta jäteraportista. Sen avulla seurataan jätemääriä kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla jätelajeittain, jäteluokittain, loppusijoituskohteittain ja vastaanottolaitoksittain. Lisäksi raportti tarjoaa tietoa jätekustannuksista ja -veroista. Bradley kertoo, että ISS:n henkilöstö pureskelee luvut sopivaan muotoon ja käy niitä läpi asiakkaan kanssa.

– Onko 200 tonnin jätemäärä paljon vai vähän? Onko 70 prosentin kierrätysaste hyvä vai huono? Käymme raportit läpi suhteutettuna asiakkaan ja Suomen yleisiin kierrätystavoitteisiin. Voidaanko parantaa, vai ollaanko edelläkävijöitä?

Pian jäteraportista nähdään myös jätehuollon hiilijalanjälki

ISS:lle on tärkeää, että jätehuollon kumppanilla on samanlaiset arvot ja vastuullisuustavoitteet, kuten pyrkimys pienentää hiilijalanjälkeä. Vielä tämän kevään aikana Urbaser lisää jäteraporttiinsa jätehuollon oman hiilijalanjälkilaskennan.

– Uudistus on merkittävä, ja siitä saadaan erittäin hyödyllistä tietoa asiakkaiden käyttöön. Yhdessä voidaan käydä läpi, mitä luku oikeasti tarkoittaa ja miten toimintaa voidaan kehittää sen pohjalta. Miten jätteitä saadaan kierrätettyä tehokkaammin ja syntyvää jätemäärää vähennettyä, Bradley sanoo.

– ISS on ollut vahvasti vaikuttamassa uusien ympäristöhuoltoon liittyvien palvelumallien kehittämisessä. Yhteistyössä olemme pystyneet kehittämään palveluja sekä taloudellisilla että jätteiden kierrätysmittareilla tarkasteltuna, lisää Urbaserin toimitusjohtaja Koivisto.

Tänä vuonna jätetoimialalla tapahtuu muitakin uudistuksia, kun uusi jätelainsäädäntö tulee voimaan. ISS:llä jätetoimialaa seurataan tiiviisti.

– Haluamme olla hyvin kartalla lakiuudistuksesta, jotta pystymme kertomaan asiakkaillemme, mitä lakimuutos vaatii heiltä ja meiltä eli miten pystymme vastaamaan vaatimuksiin ja menemään niiden ylikin, Bradley kiteyttää.

Tutustu ISS:n vuoden 2021 yritysvastuuraporttiin tästä >>

Tutustu ISS:n kiinteistön ylläpitopalveluihin.

Liittyvät julkaisut