Siirry suoraan sisältöön
Kumppanuus, joka pitää yhteiskunnan pyörimässä

ISS on jo vuosikymmenen ajan huolehtinut koko yhteiskuntamme kannalta oleellisen toimijan, Erillisverkkojen, tilojen toimivuudesta. Edes poikkeustila ei tätä kumppanuutta hetkauta.

ISS Palveluiden ja Suomen Erillisverkkojen kymmenisen vuotta kestänyt yhteistyö kattaa noin 15 ”kolokohdetta” ympäri Suomen. Nämä kolokohteet ovat maan alla sijaitsevia suuria laitesuojakiinteistöjä, joiden tarkka sijainti on hyvästä syystä salainen. Erillisverkot on valtion omistama yhtiö, joka varmistaa yhteiskunnan kannalta kriittistä johtamista.

Esa Wörlin vastaa Erillisverkkojen tila- ja konesaliliiketoiminnasta, eli yhtiön ylläpitotoiminnasta kokonaisuudessaan.

– Meillä on kymmenien tuhansien neliöiden edestä tila- ja konesaliliiketoimintaa. Tiloja on aina Lapista Etelä-Suomeen, ja ne kätkevät sisäänsä niin valtionhallinnon kuin kaupallisten yritysten tietoliikenneyhteydet mahdollistavia laitteita ja järjestelmiä – puhutaan siis viestiasemista ja konesaleista, Wörlin kertoo.

ISS:n tehtävänä on varmistaa näiden tärkeiden tilojen kiinteistöjärjestelmien häiriöttömyys. Yhteistyö kattaa koko talotekniikan ylläpidon ja viankorjauksen sekä taloteknisten laitteiden elinkaarihallintaan liittyviä investointeja. Jos esimerkiksi ilmanvaihtokoneet hajoavat, hoitaa ISS myös niiden uusimisen. Asiakkuuspäällikkö Pasi Auvinen vastaa yhteistyössä operatiivisesta toiminnasta.

– Kyseessä on laaja kumppanuus; ISS tuottaa Erillisverkoille palveluita aina taloteknisistä huolloista kohteiden siivoukseen ja valvomopalveluista päivystykseen. Voidaan oikeastaan sanoa, että me tuotamme kohteisiin kaikki muut palvelut paitsi kehälukitukset ja vartioinnin, Auvinen luettelee.

– Näiden rinnalla olemme viimeisimpänä solmineet sopimuksen varavoimakoneiden koekäytöistä sekä konesaleihin liittyvistä asennuspalveluista, Wörlin kertoo.

Sitoutunut tiimi pitää tilat toimivana

Erillisverkkojen toimiala asettaa yhteistyölle tiukat vaatimukset. Kumppanuudessa ollaan tarkkoja siitä, että yhteiskunnan toimivuudelle tärkeät kohteet säilyvät turvassa ja niistä pidetään hyvää huolta. Tästä syystä jokaiselle asiakkuudessa työskentelevälle ISS:läiselle on tehty turvaselvitys ja heitä sitoo salassapitosopimus. Tiimi on sitoutunut ja kokee työnsä tärkeäksi.

– Tässä asiakkuudessa tiimiläisten vaihtuvuus on ollut hyvin pientä. Suurin osa työntekijöistä on työskennellyt samassa kohteessa useita vuosia, ja heille tämän työn tekeminen kunnolla on sydämen asia, Auvinen painottaa.

Erillisverkkojen kohteissa työskentelee suuri joukko ISS:läisiä, kuten tekniikan ammattilaisia ja laitospuolen erityisosaajia.

–Suuri osa tiimiin kuuluvista on päivittäin tekemisissä kohteiden kanssa. Eräässä kohteessa siivoojamme on paikalla kokopäiväisesti, Auvinen kertoo.

Ympärivuorokautista valvontaa

Asiakkuuden hoidossa on vahvasti mukana myös ISS:n olosuhde- ja energianhallintakeskus.

– Meidän näkövinkkelistämme yhteistyö ISS:n kanssa jakautuu niin sanottuun ennakkohuoltotoimintaan, joka on vuosikellon mukaista huoltoa, sekä 24/7-valvontaan, jossa ISS valvoo laitteidemme toimintaa vuorokauden ympäri, Wörlin sanoo.

Kuvioon kuuluu, että ISS pysyttelee koko ajan kartalla Erillisverkkojen kiinteistöjen olosuhteista.

– Olosuhde- ja energianhallintakeskuksen ympärivuorokautinen kiinteistövalvomo tarkkailee ja analysoi asiakkaan tiloissa sijaitsevien laitteiden toimintaa etänä. Keskus välittää mahdolliset hälytykset tarvittaessa kentälle, paikalliselle päivystysringillemme, ja tarvittaessa päivystäjä saapuu tarkastamaan kohteen mihin kellonaikaan tahansa, Auvinen kertoo.

– Toimintamme laajuuden vuoksi tarvitsemme vakaata ja ammattitaitoista kumppania ylläpitotoimintaan. Koska Erillisverkkojen tilojen läpi kulkeva tietoliikenne on kriittistä sekä viranomaisten että kansalaisten kannalta, toiminnan on oltava katkotonta. Tästä syystä ISS:n 24/7-periaatteella toimivat valvonta- ja viankorjauspalvelut ovat meidän näkökulmastamme erittäin oleellisia, Wörlin sanoo.

Toiminta jatkuu myös poikkeusoloissa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut Erillisverkkojen omaan toimintaan kohtuullisen vähän. Myös ISS:n tiimi tekee Erillisverkkojen kohteisiin käyntejä samaan tiiviiseen tahtiin kuin ennenkin. Toiminnan jatkuvuus taataan talotekniikan huoltotöillä: ilmanvaihto-, putki- ja kylmähuolloilla, rakennusautomaatiohuolloilla ja voimalaitehuolloilla.

– Poikkeustilanteisiin varautuminen on osasyy olemassaoloomme, eikä tilanne siksi ole meitä pahemmin ravisuttanut. Laitetilamme on rakennettu kriisejä varten. Järjestelmämme on lähtökohtaisesti kahdennettu, eli esimerkiksi laitteiston vikaantuminen ei vielä haittaa toimintaa. Kaikelle on varajärjestelmä, ja tukena ovat myös ISS:n ympärivuorokautiset palvelut, Wörlin kertoo.

Kun uutisia koronatartunnoista ympäri Suomen alkoi kuulua, Erillisverkkojen kohteissa ryhdyttiin kuitenkin kiinnittämään huomiota tehostettuun siivoukseen. Nyt ISS:n siivoojat desinfioivat tilojen pintoja yhä tarkemmin ja tiuhemmin, tietyissä kohteissa useita kertoja vuorokaudessa. ISS toimittaa Erillisverkoille myös desinfiointiaineita, jotta kohteissa vältytään tartuntojen leviämiseltä.

– ISS:llä on ollut hyvät sisäiset ohjeistukset henkilöstölleen. Tiimiä on ohjattu pitämään turvaetäisyyksiä ja välttämään ylimääräisiä kontakteja. Ne työntekijät, jotka normaalioloissakin työskentelevät kohteissamme, ovat töissä myös nyt. Kentällä ei ole näkynyt meidän suuntaamme isoja muutoksia, Wörlin toteaa.

Yhteydenpitoon ISS:n ja Erillisverkkojen välille poikkeustila on kuitenkin tuonut uusia piirteitä.

– Nyt päivitämme varautumissuunnitelmaamme asiakkaalle aiempaa useammin, kerran viikossa. Suunnitelmassa kerromme muun muassa mahdolliset sairas- tai karanteenitapaukset. Aktiivisen raportoinnin ansiosta osaamme varautua muuttuviin tilanteisiin, Auvinen kertoo.

Myös aiemmista kuukausipalavereista on nyt siirrytty viikkopalavereihin, jotka pidetään turvallisesti verkossa. Erillisverkoilla poikkeustilan toimiin on oltu tyytyväisiä.

– Perimmäinen ajatus on ollut se, että toiminta jatkuu normaalina, ja tähän saakka tämä on onnistunut. Erityisjärjestelyjä ei ole tarvinnut juurikaan tehdä – ainakaan sellaiset eivät ole näkyneet tänne asiakkaan suuntaan, Wörlin toteaa.

Tutustu ISS:n kiinteistön ylläpitopalveluihin

Lue lisää ISS:n olosuhde- ja energianhallintakeskuksen toiminnasta

Liittyvät julkaisut