Siirry suoraan sisältöön
Vastuu välittämisestä kuuluu jokaiselle

ISS:llä työntekijöiden mielenterveyttä tuetaan ennaltaehkäisystä aina psykiatriseen hoitoon asti, kirjoittaa ISS:n työhyvinvointijohtaja Sari Vainikkala. Viime vuonna mielen haasteiden takia sairauspoissaololle jääneistä työntekijöistä työelämään on palannut jopa 90 prosenttia.

Työkyky ja työhyvinvointi ovat sekä yrityksen että työntekijän menestyksen kulmakiviä. Ihmisen työhyvinvointi ei kuitenkaan ole irrallinen osa muusta elämästämme, vaan kytkeytyy olennaisesti koko hyvinvointiimme. Usein työkyvyssä painotetaan fyysistä terveyttä, mutta mielenterveydelläkin on siinä keskeinen rooli. Mielenterveysdiagnoosien määrä on ollut yhteiskunnassamme nousussa ja aihe on erityisen ajankohtainen. Mielenterveyspuhetta ja konkreettisia tekoja mielen hyvinvoinnin kasvattamiseksi tarvitaan lisää niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin yrityksissä ja siksi haluan puhua aiheesta juuri tänään - maailman mielenterveyspäivänä.

Mielen haasteet näkyviksi

Mielen asioista on vaiettu pitkään, ja siksi monen on yhä edelleen vaikea ottaa niitä esille. Yhteiskuntamme on onneksi lähtenyt avautumaan aiheesta, mutta myös yrityksissä on tärkeää puhua avoimesti mielenterveydestä ja tehdä töitä mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Meillä mielenterveyden stigman poistamiseksi tehdään jatkuvasti töitä ja esimerkiksi ylin johtomme käsittelee mielenterveysasioita säännöllisesti. Yksi tavoitteistamme on voida tarjota työntekijöillemme valmiuksia sekä mahdollisuuksia jakaa omia kuulumisiaan työarjessa, jotta voimme tukea heitä mahdollisimman varhain.

Mielenterveyden haasteista vaietaan monesti edelleen stigman vuoksi. Yksi selkeä syy vaikenemiseen on lisäksi se, että mielenterveysasioissa tilanteen ennustaminen ja hoidon kokonaisvaltainen suunnittelu ovat usein monimutkaisempia ja epävarmempia kuin selkeiden fyysisten vaivojen kohdalla. On kuitenkin erittäin tärkeää, etteivät nämä keskustelut jää pelkästään puheen tasolle; prosessien ja auttamismallien on oltava kunnossa ja se vaatii jatkuvaa panostusta, niin yrityksiltä kuin yhteiskunnalta. ISS:llä on käytössä oma mielentoimintamalli, jonka avulla apua tarjotaan varhaisesta vaiheesta aina psykiatriseen hoitoon ohjaamiseen asti. Lisäksi meillä on talon sisällä oma tiimi, joka tekee töitä työhyvinvointijohtamisen ja sen kehittämisen eteen.

Viime vuonna mielen haasteiden takia sairauspoissaololle jääneistä työntekijöistä olemme pystyneet palauttamaan 90 prosenttia takaisin työelämään. ISS:llä työn keventäminen ja muokkaaminen myös mielen haasteissa on arkipäivää ja käytämmekin työnmuokkausta, kuten kevennettyä työtä, osasairauspäivärahaa, ammatillisen kuntoutuksen työkokeilua ja tilapäisiä työjärjestelyjä, yli tuhannelle henkilölle vuodessa. Kolmena peräkkäisenä vuonna saavuttamamme Hyvän mielen työpaikka -tunnustus on vahvistus siitä, että olemme oikealla tiellä.

Tekoäly tukee mielenterveyden haasteiden ennakoinnissa

ISS:llä kaiken työterveyden ja työkyvyn ylläpidon painopiste on ennaltaehkäisyssä sekä varhaisessa puuttumisessa. Näin on myös mielenterveysasioissa. Tavoitteena on, että työntekijä hakisi ja saisi apua jo aikaisessa vaiheessa, ei vasta haasteiden pahennuttua merkittävästi. Työnantajan roolina on pitää työtehtävät inhimillisinä ja ihmisen kokoisina, mutta vastuu välittämisestä ja vertaistuesta kuuluu jokaiselle työyhteisön jäsenelle. Työntekijä voi huolehtia itsestään parhaiten pitämällä perusasiat kunnossa. Riittävä uni, liikunta sekä ravinto kantavat pitkälle.

Paljon pinnalla ollut tekoäly voi olla suureksi hyödyksi myös mielenterveyden huomioimisessa. Sitä voidaan käyttää ennakoivasti mahdollisten haasteiden tunnistamiseen – ja näin varmistaa varhaisen avun tarjoaminen. Tärkeä huomio on, että mielenterveyspoissaolot korostuvat yhteiskunnassamme nuorilla, erityisesti 20–35-vuotialla. Sama näkyy ISS:llä. Tämä korostaa varhaisen tukemisen tarvetta. Ja yhteisvastuuta vaaditaan ihan kaikilta, jotta nuoret eivät saavu työelämään jo valmiiksi uupuneina ja pahoinvoivina tai uuvu heti ensimmäisissä työtehtävissään.

Toivon, että näkisimme työelämän ihmisten yhteisönä, ei vain eri työroolien summana. Jokaisen velvollisuus on välittää toisistaan, kysyä kuulumisia ja tarjota apua, jos huomaa jonkun tarvitsevan tukea. Yhdessä voimme edistää työelämän ja mielenterveyden hyvinvointia – vuoden jokaisena päivänä.

Sari Vainikkala
Head of Employee Wellbeing
ISS Palvelut

Liittyvät julkaisut

ISS TÖISSÄ UUTISKIRJE
email-dark_58px

Tilaa uutiskirjeemme

Koostamme uusimmista artikkeleistamme, oppaistamme ja muista kiinnostavista sisällöistä uutiskirjeen kvartaaleittain. Tilaamalla uutiskirjeemme saat myös tietoa kampanjoistamme ja tapahtumistamme!