Siirry suoraan sisältöön
Mielenterveys asuu aivoissa – ISS:llä keskustellaan tänä vuonna aivoterveydestä

Aivoterveellisellä työpaikalla töitä saa tehdä keskeytyksettä ja häiriöttä. ISS panostaa tänä vuonna aivojen työhyvinvointiin osana yhtiön pidempiaikaista tavoitetta nostaa mielenterveysteemoja työyhteisössä enemmän esiin.

Kela maksoi vuonna 2023 yli 100 000 suomalaiselle sairauspäivärahaa mielenterveyssyistä. Alle 35-vuotiailla mielenterveyden ongelmat ovat usein pääsyy työkyvyttömyyseläkkeeseen. Syitä mielenterveyden ongelmiin on monia, mutta työn entisestään kasvava kuormittavuus aivoille kytkeytyy selvästi myös mielenterveyden haasteisiin. Vaikka työn laatu ja turvallisuus ovat parantuneet, on työskentely myös aiempaa tehokkaampaa ja intensiivisempää, mikä kuormittaa aivoja valtavasti, kertoo työeläkeyhtiö Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö ja asiantuntijapsykologi Hanna Kieslich

– Eri yrityksissä vaihtelee tietämys siitä, millaista on mieliystävällinen ja mielenterveellinen työ. Sanoisin, että ISS on ihan kärkipäässä tämän tiedostamisessa.

Tästä hyvästä ISS onkin ansainnut Hyvän mielen työpaikka -merkin jo neljä vuotta peräkkäin. Tänä vuonna ISS on nostanut erityisen huomion kohteeksi aivoterveyden. Tämä on osa jo useamman vuoden jatkunutta tavoitetta vähentää mielenterveyden ongelmia työpaikalla ja tarjota niihin aiempaa helpommin saatavilla olevaa apua. Lisäksi tarkoituksena on huomioida aivoterveyden vaikutukset työtapaturmiin.

– Vuonna 2020 käynnistimme työterveyden kanssa Mieli kuntoon -toimintamallin, jonka avulla olemme saaneet mielenterveyspoissaolot laskuun. Nyt jatkamme kehitystä uudella näkökulmalla, ja päätimme ottaa erityisen huomion kohteeksi aivoterveyden, kertoo ISS:n työhyvinvointijohtaja Sari Vainikkala.

ISS_Aivoterveys_Sari_VainikkalaISS:n työhyvinvointijohtaja Sari Vainikkala

Aivoterveellinen työpaikka parantaa aivoterveyttä

Kun puhutaan kognitiivisesta ergonomiasta, tarkoitetaan työympäristön vaikutuksia aivoterveyteen. Työympäristössä häiriötekijöitä voi olla useita: jatkuva tietotulva, useat viestintäkanavat, jatkuva melu ja keskeytykset. Näiden häiriötekijöiden tunnistaminen ja hallitseminen parantavat työpaikan aivoterveellisyyttä huomattavasti. Aivoterveellisyydellä on suoria vaikutuksia työn laatuun ja työntekijöiden tiedonkäsittelykykyyn. Myös vaikutukset mielen hyvinvointiin ovat merkittäviä.

Usein esihenkilörooleissa toimivilla on paras käsitys oman tiimin työn tilasta ja kuormitustekijöistä. Heillä on myös valta vaikuttaa työn resursointiin. Juuri esihenkilöille Hanna Kieslich onkin ISS:llä ollut pitämässä mielenterveyden ABC –koulutusta, jossa pureudutaan mielenterveyden haasteisiin työpaikoilla, ja kuinka esihenkilön tulisi näissä tilanteissa toimia.

Työpaikan aivoterveellisyydestä huolehtiminen on kuitenkin yhteinen asia. ISS:llä tietoa aivoterveellisistä toimintatavoista jaetaan kaikille sisäisissä kanavissa ja tukitoimia toteutetaan tarpeen mukaan tiimikohtaisesti.

– Se, että työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi, ja työtä sekä työaikaa tuunataan ja muokataan, oikeasti vaikuttaa myönteisesti ja tukee työntekijää, vakuuttaa Kieslich.

Aivoterveys on perusasioista huolehtimista 

Esihenkilöiden tärkeä tehtävä on myös muistuttaa jokaista omasta aivoterveydestä huolehtimisesta eli pitkälti perusasioista, kuten levosta, ravinnosta ja liikunnasta. Myös turhista rasitteista tulisi luopua ja useiden asioiden päällekkäistä hoitamista välttää.

– Ihmistä ei ole tarkoitettu tekemään monia asioita samaan aikaan. Sillä voi todella aiheuttaa itselleen haasteita tarkkaavuudessa ja keskittymisessä, muistuttaa Kieslich.

Vainikkala on samoilla linjoilla.

– Töiden määrän aiheuttamaa ähkyä ei voida enää lisätä. Ihmisen aivokapasiteetti on kuitenkin rajattu. Jos aivojen hyvinvoinnista ei huolehdi nyt, ei voi pärjätä työelämässä pidemmän päälle. Tämän takia aivoterveyttä täytyy muistaa pitää tapetilla. Työnantajana meidän lupauksemme on hälventää stigmaa mielenterveysasioista ja pitää niitä enemmän esillä. Ja toivottavasti tällöin työntekijänä useammin uskalletaan pysähtyä pohtimaan omaa vireystilaa ja jaksamista.

ISS_Aivoterveys_Hanna_KieslichTyöeläkeyhtiö Varman työkykyjohtamisen kehityspäällikkö ja asiantuntijapsykologi Hanna Kieslich

Terveistä aivoista hyötyy koko työyhteisö

Selkein hyöty aivoterveyden huomioimisesta työpaikalla on työntekijöiden positiivinen suhtautuminen työhön. Kun työ ei kuormita aivoja liikaa, vaan tuntuu mielekkäältä ja merkitykselliseltä, se suojaa mielenterveyden ongelmilta.

Positiivinen suhtautuminen näkyy myös yhteishengessä. Aivoterveellisillä työpaikoilla syntyy helpommin me-henkeä, joka on hyödyllistä myös yrityksen näkökulmasta.

– Sellaisilla työpaikoilla on parempi resilienssi muutoksiin. On sellaista muutosmuskelia, Kieslich vakuuttaa.

Työhyvinvointi on koko työyhteisön asia ja jokaisen vastuulla – lue lisää työhyvinvoinnista ISS:llä

Liittyvät julkaisut

ISS TÖISSÄ UUTISKIRJE
email-dark_58px

Tilaa uutiskirjeemme

Koostamme uusimmista artikkeleistamme, oppaistamme ja muista kiinnostavista sisällöistä uutiskirjeen kvartaaleittain. Tilaamalla uutiskirjeemme saat myös tietoa kampanjoistamme ja tapahtumistamme!