Siirry suoraan sisältöön
Pride-kuukausi on yhdenvertaisuuden riemua – ja muistutus siitä, että työ on yhä kesken

Työskentelemme joka päivä monimuotoisen, yhdenvertaisen ja yhteenkuuluvan työyhteisön puolesta, kirjoittaa ISS:n henkilöstöjohtaja Maria Pajamo.

Vietämme parhaillaan Pride-kuukautta, joka huipentuu 26. kesäkuuta alkavaan Pride-viikkoon. ISS on jälleen Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani, sillä haluamme työnantajana edistää ja juhlia työyhteisömme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta sen kaikissa muodoissa.

Tavoitteemme on, että jokaiselle löytyy meiltä paikka olla oma itsensä ja kokea yhteenkuuluvuutta. Se tarkoittaa erilaisten ikään, kulttuureihin ja sukupuoliin liittyvien ennakkoluulojen haastamista, kulttuurien välisten erojen ymmärtämistä, osallistavien ja saavutettavien työympäristöjen huomioimista sekä sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämistä.

Olemme yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista: meitä ISS:läisiä on Suomessa lähes 8000. Pystymme tarjoamaan monenlaisia mahdollisuuksia erilaisista taustoista ja tilanteista tuleville: henkilöstömme ikähaarukka on 16–76 vuotta, ja annamme esimerkiksi nuorille ensimmäisiä työkokemuksia.

Monimuotoisuudesta kertoo myös se, että meillä on edustajia sadasta eri kansallisuudesta ja lähes joka viides ISS:läinen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Moni työntekijämme pärjää useilla eri kielillä, joista suomi ei vain ole se sujuvin. On harmillista, että tämä nähdään kielitaidottomuutena, kun se ei sitä ole. Meillä työntekijöiden ainutlaatuisia ominaisuuksia, kokemuksia ja taustoja arvostetaan. Uskomme niiden lisäävän luovuutta ja uusia ideoita, mikä hyödyttää myös asiakkaitamme.

Nollatoleranssi rasismiin ja syrjintään

Tutkimukset niin Suomessa kuin maailmalla osoittavat, että syrjintä on työpaikoilla edelleen ongelma. Hienovaraista tai avointa hyljeksintää, tiedostettuja tai tiedostamattomia ennakkoluuloja – oli syrjinnän muoto mikä tahansa, sillä on syviä kielteisiä vaikutuksia syrjinnän kohteen mielenterveyteen ja työtyytyväisyyteen.

Oikeusjärjestelmällä on rajalliset mahdollisuudet puuttua työpaikoilla tapahtuvaan syrjintään, eikä puuttuminen lakiteitse saa koskaan olla ensisijainen vaihtoehto. Työyhteisöllä on suurin vastuu syrjintään puuttumisesta ja sen kitkemisestä. Työnantajana kantamme syrjintään on selkeä, ja viestimme, koulutamme ja valmennamme sen ehkäisemiseksi. Olemme siis oikealla polulla. Tietenkään ei voi sanoa, etteikö ISS:llä esiintyisi lainkaan syrjintää tai ISS:läisillä olisi ennakkoluuloja.

Jotta kaikesta syrjinnästä ja ennakkoluuloista päästään, työtämme ohjaa monimuotoisen, yhdenvertaisen ja osallistavan kulttuurin globaali strategia, jota jalkauttamaan jokainen ISS-maa on tehnyt paikallisen toimintasuunnitelman. Näin varmistamme, että tahtotila ja toiminta syrjinnän ehkäisemiseksi ovat jatkuvia ja systemaattisia yrityksen kaikilla tasoilla.

Viestimme, tiedostamme, koulutamme ja puutumme

Ensimmäinen askel on jatkuva tietoisuuden lisääminen: ison yhtiön palvelukseen tulee jatkuvasti uusia työntekijöitä, emmekä toisaalta voi tuudittautua ajatukseen, että pitkään talossa olleille yhdenvertaisuus olisi itsestäänselvyys.

Käsittelemme sisäisesti yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta eri näkökulmista sekä herättelemme ihmisiä huomaamaan ja haastamaan tiedostamattomia ennakkoluulojaan. Järjestämme esimerkiksi webinaareja, joihin kutsumme puhujiksi ulkoisia asiantuntijoita.

On myös tärkeää, että työntekijät tietävät oikeutensa yhdenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun. Jokainen ISS:läinen suorittaa vuosittain tähän liittyvän verkkokoulutuksen. Esihenkilöiden kanssa käymme palvelukulttuurin johtamisohjelmassa läpi, miten he voivat edistää sosiaalisesti ja psykologisesti turvallista toimintaympäristöä. Kaikki lähtee johtamisesta.

Haluamme, että työntekijöillä on luottavainen olo kertoa esihenkilöilleen mieltään painavista asioista. Koska työntekijämme edustavat eri kansallisuuksia, tiimeissä on vaalittava kulttuurista herkkyyttä ja pyrittävä ennakoimaan mahdollisia ristiriitoja. Saattaa esimerkiksi olla niin, että samassa tiimissä on työntekijöitä maista, jotka ovat keskenään sodassa.

Meillä on selkeät menettelyt, prosessit ja toimintatavat syrjintään ja häirintään puuttumiseksi. Syrjintätapauksista voi ilmoittaa useita eri väyliä pitkin – anonyymissä ilmoituskanavassa, People & Culture -tiimille, työterveyshuollon ammattilaisille, luottamushenkilöille tai työsuojeluvaltuutetuille.

Hyödynnämme työkaluja ja yhteistyökumppaneita

Onnistuakseen ISS tarvitsee toimintatapojen lisäksi yhteistyökumppaneita ja työkaluja. Olemme tehneet yhteistyötä Startup Refugeesin kanssa vuodesta 2018 maahanmuuttajien työllistämiseksi. Kielitaidon kohentamiseksi ja maahanmuuttajien integroimiseksi hyödynnämme meille räätälöityä työpaikkasuomi-koulutusta, joka kehittää alan ammatillista suomea ja viestintävalmiuksia.

Lisäämme osallisuutta ja saavutettavuutta sekä ehkäisemme kielitaidon puutteesta johtuvia ennakkoluuloja ja asenteita eri tavoin, sillä kaikilla työntekijöillä on oltava keinoja ilmaista itseään ja mielipiteitään. Tänä vuonna otamme esimerkiksi koko henkilöstön käyttöön uuden viestintäsovelluksen, jonka sisällöt ovat käännettävissä yli 60 kielelle.

Tarkastelemme rekrytointiprosessiamme, jotta se ei rajaa hakumahdollisuuksia. Käymme keskustelua esimerkiksi siitä, missä työtehtävissä suomen kielen osaaminen on välttämätöntä ja missä taas ei. Haluamme rohkaista hakijoita eri taustoista ja kyvykkyyksistä löytämään meiltä paikkansa.

Uudistamme tänä vuonna työturvallisuus- ja perehdytysmateriaaleja entistä saavutettavammiksi: työstämme kuvallisia työturvallisuusohjeita ja eri kielisiä perehdytysmateriaaleja, olemme jopa testanneet perehdytyksen livetulkkausta.

ISS:ltä löytyy paikka juuri sinulle

Erilaiset työkalut ja keinot ovat osa kokonaisuutta, ja uusia, yhdenvertaisuutta lisääviä mahdollisuuksia on syytä ainakin testata. Olennaisinta on kuitenkin muistaa, että mitä ikinä teemmekään, asiaa on tarkasteltava yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

Mistä sitten tiedämme, että olemme oikealla polulla? Viime syksynä teetimme anonyymin henkilöstökyselyn ja saimme parhaat arviot tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä. Esimerkiksi kysyttäessä, voinko olla ISS:llä oma itseni, saimme asteikolla 1–5 arvosanan 4,1. Seuraamme saamaamme palautetta ja sitä, miten onnistuneesti ratkomme syrjintäepäilyjä. Iloksemme määrä on ollut vähäinen ja jokaiseen epäilyyn on puututtu.

Toimialamme on siitä poikkeuksellinen, että teemme töitä asiakkaidemme tiloissa ja työyhteisöissä. Meillä on siis paikka vaikuttaa ja haastaa omien työntekijöidemme ja organisaatiomme sekä heidän lähipiirinsä ja verkostojensa lisäksi asiakkaidemme asenteita ja toimintatapoja.

ISS:n lupaus työntekijöille on, että meiltä löytyy paikka juuri sinulle. Jokainen voi olla meillä oma itsensä, luoda oman polkunsa ja kokea olevansa osa jotain suurempaa. Samalla lupaamme, että teemme joka päivä töitä entistä monimuotoisemman, yhdenvertaisemman ja yhteenkuuluvamman työyhteisön eteen. Sellaisen, jossa jokainen kuuluu joukkoon.

Maria Pajamo 
henkilöstöjohtaja
ISS Palvelut

Liittyvät julkaisut

ISS TÖISSÄ UUTISKIRJE
email-dark_58px

Tilaa uutiskirjeemme

Koostamme uusimmista artikkeleistamme, oppaistamme ja muista kiinnostavista sisällöistä uutiskirjeen kvartaaleittain. Tilaamalla uutiskirjeemme saat myös tietoa kampanjoistamme ja tapahtumistamme!