Siirry suoraan sisältöön
Poikkeuksellinen vuosi osoitti yhteistyön merkityksen

Haasteellisesta koronavuodesta selvittiin ISS:llä yhteistyön voimalla. Koronaonnistumisia koettiin niin omassa organisaatiossa kuin yhdessä asiakkaiden kanssa.

ISS:n ammattilaiset ovat pitäneet poikkeuksellisen vuoden aikana ansiokkaasti huolta siitä, että niin ISS:n omissa toimipisteissä kuin asiakaskohteissakin on ollut turvallista ja terveellistä tehdä töitä.

– Ykkösprioriteettimme oli koronan alusta asti oman henkilöstön, asiakkaiden ja heidän läheistensä suojaaminen. Kun ihmiset pysyivät terveinä, koko organisaatio säilyi toimintakykyisenä, toteaa ISS:n turvallisuusjohtaja Antti Kutila.

ISS:n yhteinen ponnistus

ISS:n isoimmaksi koronavuoden onnistumiseksi Kutila nostaa hyvän yhteistyön. Hänestä oli hienoa nähdä, miten ISS:n toimialat lähtivät yhteisenä rintamana ratkaisemaan haastetta. Yksille työskentely muuttuneissa olosuhteissa tarkoitti etätöitä, toiset taklasivat haasteita kentällä.

– Tämä oli koko ISS:n yhteinen ponnistus. Johto ja ISS:n eri alojen asiantuntijoista muodostettu poikkeustilatyöryhmä loivat edellytykset nopealle toiminnalle, esimiehet koordinoivat työtä uudenlaisessa tilanteessa ja työntekijät toteuttivat muutoksia työn arjessa. Esimerkiksi siivoojamme olivat etulinjassa tekemässä tärkeää, ennaltaehkäisevää työtä, Kutila sanoo.

Koronan alkuvaiheessa erityisesti hankinnan merkitys kasvoi, kun erilaisia suojaimia ja tuotteita tarvittiin nopealla aikataululla sekä oman henkilöstön että asiakkaiden suojaamiseen ja samalla palveluiden tuottamiseen.

– Onnistuimme saamaan hyvien yhteistyökumppaneiden kautta suojaimia, käsidesiä ja desinfioivia siivousaineita haastavasta tilanteesta huolimatta. Löysimme tuotteita eri kanaviemme kautta ja näin saimme suojattua meidän omat ja asiakkaiden työntekijät hyvin haastavassa tilanteessa, ISS:n hankintajohtaja Katri Rissanen kertoo.

Samaan aikaan hankinta teki tiivistä yhteistyötä eri palveluiden tuotejohdon sekä työterveys- ja työhyvinvointiyksikön kanssa. Näin saatiin tutkimustietoa siitä, mitkä ovat parhaat suojautumiskeinot, ja millaisia hankintoja kannattaa tehdä.

– Koronan alussa oikein mikään taho ei tiennyt, miten virusta vastaan suojaudutaan varmimmin, ja miten turvataan henkilöstön terveysturvallinen työskentely kentällä. Yhteistyö ja jatkuva vuoropuhelu korostui tässä tilanteessa erityisesti hankinnan, viestinnän ja liiketoiminnan kanssa. Lisäksi tein itse paljon yhteistyötä työterveyshuollon, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa, jotta ISS:llä olisi mahdollisimman oikea-aikaiset ja turvalliset työskentely- ja suojainohjeet, kertoo ISS:n työhyvinvointijohtaja Sari Vainikkala.

Viestinnän rooli puolestaan oli ratkaiseva siinä, miten tieto kaikesta koronaan liittyvästä saatiin johdonmukaisesti ja ajankohtaisesti kaikille 7999 ISS:läiselle, jotka työskentelevät valtakunnallisesti kaikkialla Suomessa, hyvin monenlaisissa asiakkuuksissa.

– Koronapandemian kanssa olimme muun maailman kanssa uuden, tuntemattoman ja jatkuvasti muuttuvan tilanteen edessä. Monimutkaiset asiat oli saatava viestittyä mahdollisimman selkeästi ja nopeasti, mitään kohderyhmää tietotulvalla kuormittamatta muutenkin haastavassa tilanteessa. Päätimme, että kaikki tilanteeseen liittyvä viestintä hoidetaan keskitetysti yhteisesti valittujen ja sovittujen kanaviemme kautta. Näin me kaikki opimme alusta asti löytämään oman roolimme kannalta olennaiset ohjeet ja informaation ja myös esimiehinä tiedostamaan roolimme viestijöinä kukin omille tiimeillemme, ISS:n viestintäjohtaja Tiia Soininen sanoo.

Poikkeusaika tiivisti yhteistyötä myös asiakkaiden kanssa

Yhteen hiileen puhaltaminen näkyi myös ISS:n asiakaskohteissa. Erityisesti Kutila kehuu ansiokasta asiakastarpeiden tunnistamista ja hyvää vuorovaikutusta.

– Asiakasyritykset olivat myös poikkeuksellisessa tilanteessa. ISS pystyi tarjoamaan ratkaisuja moneen kriittiseen kohtaan yritysten ja sitä kautta koko yhteiskunnan toiminnassa.

Esimerkiksi ISS:n ja Suomen Erillisverkkojen kumppanuudessa toiminta pystyi jatkumaan normaalina hyvän kommunikoinnin ansiosta. Yhteydenpitoon panostettiin ja raportoinnin aktiivisuutta nostettiin. ISS alkoi päivittää varautumissuunnitelmaa asiakkaalle aiempaa useammin ja kuukausipalavereista siirryttiin viikkopalavereihin.

ISS:n ja Orionin yhteistyössä poikkeustila toi lisätöitä molemmille osapuolille. ISS:llä tunnistettiin tarve suojella Orionin tärkeimpiä toimintoja, eli lääketuotantoa ja laboratoriotoimintoja. Siivoustasoa nostettiin ja työntekijöiden suojaamiseen panostettiin. Samalla ISS:n hyvä ennakointi materiaalihankintojen osalta osoitti merkityksensä.

Myös ISS:n ja Oriolan kumppanuudessa poikkeustila tiivisti yhteistyötä: kriittisellä lääkealalla toimivalle Oriolalle koronavirus merkitsi palveluntarpeen kasvua, ja ISS pystyi vastaamaan tarpeeseen jouhevasti. ISS perusti Oriolalle poikkeusajaksi päivystävän siivousryhmän, jonka oli mahdollista lähteä kohteeseen tarpeen vaatiessa 15 minuutin varoitusajalla.

Nopea reagointi ja maltillinen toiminta kannattivat

Kutilan mukaan vuoden suurimmaksi haasteeksi muodostui uuden tilanteen aiheuttama epävarmuus, kun kaikkiin kysymyksiin ei ollut suoria vastauksia. Koronatilannetta täytyi seurata herkeämättä, ja koko ajan piti olla valmiina reagoimaan ja muuttamaan toimintaa uusien ohjeistusten mukaisesti.

– Kun vaikkapa terveysviranomaiset tai valtionhallinto tekivät erilaisia ratkaisuja, niin osalla meidän toimialoista työ saattoi muuttua radikaalistikin. Esimerkiksi ravintolapuolen rajoitukset toivat meille isoja muutoksia, Kutila sanoo.

Nopean reagoinnin ansiosta ISS:n työntekijöitä ja asiantuntijoita pystyttiin sijoittamaan ketterästi toisiin tehtäviin, tukemaan muuta organisaatiota. Esimerkiksi poikkeusolojen sulkiessa ravintolat ISS:n ravintolapalveluissa työskennellyt kokki saattoi tarttua siivoustöihin.

Kutila kertoo, että erityisen tärkeää epävarmuuden ja nopeiden käänteiden keskellä oli maltillisen toimintatavan säilyttäminen. Vaikka tietoa ja muutoksia tuli monesta eri suunnasta, ISS:llä pystyttiin tekemään harkittuja päätöksiä.

– Lähes kaikki meidän ohjeistuksemme ja päätöksemme ovat jälkikäteen osoittautuneet aikaa kestäviksi, eikä meidän ole tarvinnut tehdä niihin matkan varrella isoja muutoksia. Pyrimme alusta saakka toimimaan johdonmukaisesti ja kehittämään työtämme sitä mukaa, kun saimme uutta tietoa.

Kutilan mukaan vuosi 2020 osoitti, että ISS:llä on edellytykset selvitä paitsi edelleen jatkuvasta koronatilanteesta, myös tulevaisuuden haasteista.

– Vaikka koronatilanne valitettavasti jatkuu edelleen, ISS:n toiminta ja kyvykkyys vuonna 2020 ovat osoittaneet, että yhteistyöllä, asiantuntijuudella ja vankalla tahdolla meillä on edellytykset selvitä.

Tutustu vuoden 2020 yritysvastuuraporttiimme tästä >>

Liittyvät julkaisut