Siirry suoraan sisältöön
Hybridityö muuttaa toimistotilojen käyttöä, muttei niiden tarvetta

Yrityksissä muovataan parhaillaan hybridityön malleja, jotka yhdistävät etä- ja lähityötä. ISS auttaa yrityksiä suunnittelemaan tulevaisuuden työtiloja, jotka vastaavat muuttuviin tarpeisiin.

Moni yritys on pitkään jatkuneen etätyön jälkeen siirtynyt hybridityöhön, jossa töitä tehdään sekä toimistolla että etänä. Millaisia tiloja toimistossa tarvitaan, kun osa tekee töitä kotoa ja osa toimistoilla? Miten olemassa olevat tilat joustavat uudessa mallissa?

– Saatetaan ajatella, ettei toimitiloissa tarvita enää niin paljoa neliöitä, jos työntekijät ovat osan aikaa etänä. Todellisuudessa neliöiden määrä ei välttämättä muutu, niiden käyttö muuttuu, sanoo ISS:n tilasuunnittelusta vastaava Helena Hallanoro.

Hallanoro uskoo, ettei tarve fyysiselle tilalle katoa. Lisäksi rauhallisten tilojen tarve kasvaa, kun osa palaveriin osallistujista on linjoilla.

– Hybridimallissa erilaisten vetäytymistilojen tarve kasvaa, sillä työntekijät jakautuvat eri paikkoihin. Hybridimalli ei jää vain toimistokäytössä oleviin tiloihin, vaan voi muuttaa esimerkiksi ravintolatilojen käyttöä.

Ravintolatiloja voisi hyödyntää myös lounasaikojen ulkopuolella, Hallanoro jatkaa. Niistä saadaan muuttuvia työskentelytiloja tuomalla niihin säädettäviä pöytiä ja erikorkuisia tuoleja.

Työnteon tavat on ajateltava uusiksi

Työpisteisiin ja työtiloihin liittyvät ratkaisut olisi hyvä päivittää ennemmin kuin myöhemmin. Hallanoron mukaan yrityksissä kannattaa hyväksyä, ettei paluuta lähes kahden vuoden takaiseen ole.

– Muutos on jo tapahtunut, ja ihmisten odotukset toimiville työskentelytiloille ovat aiempaa monimuotoisempia. Yritysten on tärkeää vastata näihin uudenlaisiin odotuksiin. Parhaat osaajat tekevät tuottavaa työtä siellä, missä heidän on hyvä olla.

Vaikka osa töistä tehdään etänä, työpisteiden saatavuudesta lähityöpäivinä pitäisi huolehtia. Jos työntekijöillä ei ole nimettyjä työpisteitä, paikkavarausjärjestelmä sujuvoittaa hybridimallin toteuttamista. Työntekijä voi varata etukäteen itselleen työpisteen, eikä töihin tarvitse kiirehtiä paikkaa varaamaan.

Toimiva ilmanvaihto, otolliset valaistusolosuhteet ja ergonominen työpiste ovat myös houkuttimia työskennellä toimistolla.

– Monille kotona työskentelyn ergonomia ja teknologia eivät ole samalla tasolla kuin toimistolla. Siellä vallitsevat olosuhteet ovat parhaimmillaan aivan toisenlaiset kuin etätöissä.

Toimitilat rakentavat mielikuvaa yrityksestä

Hallanoro korostaa, että yrityksen toimitilat ovat jatkossakin sen käyntikortti. Niiden houkuttelevuus kielii työntekijöiden arvostamisesta ja sitouttamisesta.

– Toimitiloilla on jatkossakin sekä työhyvinvoinnin että työn tekemisen kannalta merkittävä rooli. Toiminnallisuuksien lisäksi tavoitteena pitäisi olla viihtyisä ja motivoiva ympäristö.

Yleisilmeeseen ja mielikuvaan vaikuttavat pienetkin yksityiskohdat. Estetiikan ohella Hallanoro painottaa tilojen variaatiota ja akustiikkaa.

ISS analysoi yhdessä asiakkaiden kanssa, miten yrityksessä halutaan työskennellä ja miten se vaikuttaa tilasuunnitteluun. Tilasuunnittelu kattaa niin tilojen ilmeen kuin toiminnallisuuksien päivittämisen.

– Yksilöhuoneita tai vetäytymistiloja ei voi rakentaa määräänsä enempää neliöiden puutteen tai teknisten reunaehtojen takia. Tilasuunnittelun lisäksi hybridityössä tärkeitä ovatkin yrityksen yhteiset pelisäännöt, Hallanoro muistuttaa.

ISS:n vahvuus on, että osaamista ja kokemuksia löytyy eri palvelualoilta. Esimerkiksi siivouspalveluiden ammattilaisilta tilapalveluiden ammattilaiset saa ohjeistusta materiaalivalintoihin.

– Ymmärrämme, millainen palvelupolku ravintolassa on sujuva tai millaiset tilat ja työvälineet palvelun kustannustehokas tuottaminen vaatii, koska tuotamme ravintolapalveluita itsekin, Hallanoro havainnollistaa.

Opas: Pidä huolta kiinteistöistä ja niiden käyttäjistä >>

Liittyvät julkaisut