Siirry suoraan sisältöön
Pitkä historia ja vankkaa erityisosaamista – Orionin ja ISS:n yhteistyö keskittyy puhtauteen

Orionin ja ISS Palveluiden yhteistyössä tärkeää on erityisesti siivoustyön korkeatasoinen jälki ja saumaton kommunikaatio. Koronavirusepidemia on tuonut lisätyötä kumppanuuden molemmille osapuolille, mutta haastavista ajoista on selvitty hyvällä yhteispelillä.

Orion on suurimmalle osalle suomalaisista tuttu, arjessa näkyvä toimija – yhtiö valmistaa, kehittää ja markkinoi lääkkeitä niin ihmisille kuin eläimillekin. ISS ja Orion ovat tehneet yhteistyötä muodossa tai toisessa jo vuosikymmenten ajan, ja nykyisin ISS tuottaa Orionille siivouspalvelut Espoon, Turun ja Salon toimipisteisiin.

Lääkkeiden valmistusta tukevaa kumppanuutta leimaa Orionin Sourcing Manager Jussi Lindholmin mukaan joustavuus.

– Yhteistyössä edetään meidän tarpeidemme mukaan, ja ISS:ltä löytyy joustoa ja myös lisäpalveluita sinne, missä niitä milloinkin tarvitaan. Yhteistyössämme on hienoa se, että asioista voidaan neuvotella ja tehdä erilaisia ratkaisuja tilanteiden mukaan, Lindholm kuvailee.

– Siivouspalveluiden lisäksi ISS tekee meille joillakin toimialueilla myös välinehuoltoa. Yhteistyössä on ollut helppoa keskustella tilapäisistäkin palveluista. Esimerkiksi laboratoriotoiminnoissa ilmenee joskus spesifejä lisätarpeita, ja niihin on saatu apua ISS:ltä, kertoo Orionin toimitilojen siivousten sujumisesta vastaava Development Manager Raija Rautanen.

Puhdastiloissa edellytetään tarkkaa ammattitaitoa

ISS:n asiakkuusjohtaja Marjukka Haverinen-Pikkarainen kertoo, että Orionin kolmessa kohteessa työskentelee noin 70 ISS-ammattilaista.

– Meillä on niin pitkä asiakassuhde, että luottamus yhteistyön toimivuuteen on suuri molemmilla puolilla. Orionin toimiala tuo kumppanuudelle omat vaatimuksensa, ja meiltä löytyy ajan myötä kehittynyttä, asiakkaan tuotantotiloissa tarvittavaa osaamista ja pitkän linjan ammattilaisia, Haverinen-Pikkarainen sanoo.

Yhteistyössä korostuu etenkin ISS:n puhdastila-asiantuntijuus. Orionin tuotantotilat on GMP-vaatimusten mukaisesti jaettu eri puhtausluokkiin. GMP eli Good Manufacturing Practice on ohjeisto, jolla varmistetaan potilasturvallisuus ja riittävä laatutaso. GMP-alueisiin kohdistuvat tietyt vaatimukset, jotka on huomioitava myös siivouksessa – Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo Orionin toimintaa, ja valvonta kohdistuu myös ISS:n kädenjälkeen tuotantotiloissa.

– GMP on lääketeollisuuden ohjeisto, joka viittaa lääkkeiden hyviin tuotantotapoihin. Sen avulla varmistetaan, että lääkkeet täyttävät valmistuksen osalta kaikki niille annetut vaatimukset, Lindholm avaa.

Lääketuotannon tiloissa liikkuvien ISS:läisten on oltava perillä eri GMP-alueiden vaatimuksista ja Orionin ohjeista – tiloissa toimimisesta, pukeutumisesta ja suojautumisesta. Perehdyttäminen on tässä tärkeässä roolissa. Jotta siivooja saa oikeuden työskennellä tietyllä alueella, on hänen läpikäytävä koulutus kyseisen puhtausalueen vaatimuksista.

– Mitä korkeamman puhtausluokan tiloista on kyse, sitä pidempään työnopastus alueen siivoustehtäviin kestää. Steriilituotannon alueella pätevöityminen itsenäiseen työskentelyyn kestää pisimpään – koulutukseen voi mennä kaksi tai kolmekin kuukautta, Rautanen kertoo.

Siivoojien pätevyyksiä on myös ylläpidettävä vuosittaisilla ammatillisilla -, EHS- ja GMP- lisäkoulutuksilla. Kaikki siivous GMP-alueilla dokumentoidaan tarkasti, ja jos paikalle tulee viranomaistarkastus, on todistukset siivoojien pätevyydestä oltava myös valmiina esitettäviksi.

Kumppanuuden kehittämistä ja tiivistä kommunikointia

Pitkäikäisessä asiakassuhteessa on viime vuosina panostettu yhteistyön kehittämiseen ja saumattomaan yhteydenpitoon. Alkukeväällä alkanut, koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustila asetti omat haasteensa kumppanuudelle. Poikkeustilassa on ollut tarpeen pitää yhteyttä vielä normaalia aktiivisemmin. Tilannetta on helpottanut se, että moni ISS:n työntekijä on työskennellyt Orionin toimitiloissa jo pitkään.

– Sillä on ollut iso merkitys, että ISS on edennyt tilanteessa maltilla ja harkiten, ja että heillä on myös aikaisempaa kokemusta vaativista olosuhteista ja hieman myös epidemiatilanteista. Olemme tietysti katsoneet yhdessä, mitä Orionilla on linjattu esimerkiksi siivouksen osalta ja edenneet sen mukaisesti. ISS:n omat ohjeistukset koronan varalle ovat olleet meille kuitenkin hyvä tuki, Rautanen tuumaa.

Yhdessä sovituilla toimenpiteillä tuotantoa turvaamassa

Koronaepidemian myötä siivoustasoa Orionin tuotantotiloissa nostettiin ja pintoja ryhdyttiin desinfioimaan tiuhemmin.

– Lähdimme yhdessä miettimään, miten siivoustasoa kohotetaan. ISS:llä nähtiin selvästi tarve suojella Orionin kriittisintä toimintoa, eli lääketuotantoa ja laboratoritoimintoja. ISS on myös alusta asti ymmärtänyt, että on tärkeää suojella myös heidän omia työntekijöitään ja miettiä ratkaisuja, joilla he voivat terveinä jatkaa työskentelyä täällä, Rautanen toteaa.

Rautanen nostaa esiin ISS:n ennakoinnin materiaalihankintojen osalta.

– Kun tämä epidemia alkoi, löytyi ISS:ltä tarvittavia välineitä ja pesuaineita. Niiden saatavuuden kanssa oli monella taholla hankala vaihe, kysyntä oli yhtäkkiä niin valtavaa ympäri Euroopan. Oli hienoa nähdä, että meidän ei tarvinnut huolehtia sen suhteen, etteivätkö materiaalit riittäisi siivousten suorittamiseen, Rautanen sanoo.

Orionin tuotanto on tehnyt viime kuukaudet suuret määrät töitä, ja tehostettua siivouspalvelua on tarvittu poikkeavina ajankohtina. Koska toimistohenkilökunta on epidemian aikana ollut etätöissä, on toimistosiivouksia voitu osittain keventää. Näin resursseja on voitu suunnata sinne, missä niitä on tarvittu eniten, eli tuotantoon.

– Nämä kaikki toimenpiteet on tehty sen takia – kuten kaikki me suomalaiset varmaan tiedämme – että Orion on koko maan huoltovarmuudenkin kannalta todella tärkeä peluri. Koronan aikaan olemme olleet merkittävässä asemassa myös maailmanlaajuisella tasolla ja toimittaneet tärkeitä tehohoitolääkkeitä myös pahimmille koronakriisialueille. On siis ollut elintärkeää turvata tuotantomme ja toimitusten jatkuvuus, Lindholm sanoo.

Puhdistustoimilla on merkitystä myös henkilöstön turvallisuuden tunteelle työpaikalla.

– Varmasti henkilöstömme arvostaa sitä, että pidämme siivouksen avulla huolta tilojen turvallisuudesta. Toimet antavat sen kuvan, että me teemme kaikkemme toistemme hyvinvoinnin eteen, Lindholm pohtii.

Kohti normaalia, varman päälle pelaten

Vaikka rajoituksia on pikkuhiljaa alettu valtion tasolla purkaa, jatketaan Orionilla toistaiseksi vielä samalla linjalla kuin poikkeustilan keskellä. Yhteydenpito ISS:n kanssa on puhelimitse ja verkon välityksellä sujunut helposti, joten etätyö ei ole aiheuttanut mutkia matkaan.

– Kaikki työntekijät, joiden ei ole tarpeen olla tuotannon kanssa tekemisissä, työskentelevät meillä edelleen kotitoimistolta käsin. Toimimme samalla, turvallisella linjalla, kunnes johdolta tulee muuta linjausta. Taustalla on se, että haluamme pelata varman päälle, Lindholm tuumaa.

Lindholm ja Rautanen toteavat yhdestä suusta, että ISS:n siivouspalveluilla on Orionin arjessa merkittävä rooli.

– Liiketoiminnallemme on elintärkeää, että tuotantotilojen siisteystaso pysyy hyvänä, tilanteessa kuin tilanteessa, Lindholm sanoo.

Liittyvät julkaisut