Siirry suoraan sisältöön
Miksi yrityssiivouksen hinta ei ole ainoa tärkeä tekijä siivouspalvelun valinnassa?

Yritystilojen siisteydestä ja puhtaudesta huolehtimisella on suuri merkitys niin työntekijöiden viihtyvyyden kuin asiakkaidenkin mielikuvan kannalta. Kun kilpailutuksen kohteena on yrityssiivous, hinta on monille yrityksille tärkein painopiste. Pelkkä hinta ei välttämättä kuitenkaan takaa tehokkainta lopputulosta ja yrityssiivouksen kokonaisuutta.

Kun siivouspalveluita kilpailutetaan, yrityssiivouksen hinta nousee usein ratkaisevaksi tekijäksi valinnassa. Siivouspalvelua valitessa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös muita tekijöitä: siivouspalvelun laatu, tiimin kokemus ja ammattitaito, työntekijöiden luotettavuus, ympäristöystävällisyys sekä kokonaisvaltainen asiakaspalvelu. Kun hinnan lisäksi punnitsee myös edellä mainittuja tekijöitä, varmistaa parhaan mahdollisen siivouspalvelun yritykselle.

Siivouspalvelun laatu

Yksi tärkeimmistä tekijöistä yrityssiivousta valittaessa on luonnollisesti palvelun laatu. Laadukas siivous takaa puhtaan ja viihtyisän työympäristön, joka edistää työntekijöiden viihtyvyyttä, hyvinvointia ja tehokkuutta. Laadukkaan siivouksen tunnusmerkkejä ovat muun muassa huolellisuus, tarkkuus ja ammattitaito.

Kullakin yrityksellä ja toimitilalla on omat tunnuspiirteensä, joten yrityssiivouspalvelun tulisi pystyä vastamaan näihin mutkattomasti. Laadukkaan siivouspalvelun tunnistamiseksi kannattaa tutustua palveluntarjoajan referensseihin ja asiakaspalautteisiin.

Kokemus ja ammattitaito

Jokaisella yrityksellä ja tilalla on hieman omanlaisensa tarpeet yrityssiivouksen suhteen. Tärkeä hyvän yrityssiivouspalvelun ominaisuus on sen mukautuvuus erilaisiin haasteisiin ja tarpeisiin. Mukautuvuus taas rakentuu useimmiten palveluntarjoajan pitkän kokemuksen ja ammattitaidon myötä. Pitkään alalla toimineella yrityksellä on yleensä osaamista monipuolisesti erilaisten tilojen siivouksesta, vakiintuneet ja hyväksi havaitut työmenetelmät sekä parhaat käytännöt, jotka takaavat tehokkaan ja laadukkaan siivouksen.

Toisaalta pelkkä pitkä kokemus ei takaa ammattitaitoa muuttuvassa maailmassa, vaan myös henkilökunnan jatkuva koulutus on olennaista. Jatkuvan koulutuksen avulla varmistetaan, että siivousmenetelmät ja -välineet ovat tehokkaita, moderneja ja vastuullisia. Yrityssiivouksen hinnan lisäksi on hyvä varmistaa myös se, että harkitsemasi siivouspalveluiden tarjoaja kouluttaa tiimiä aktiivisesti!

Luotettavuus ja turvallisuus

Yrityssiivouspalvelua valittaessa myös luotettavuus ja turvallisuus ovat hinnan ohella tärkeitä seikkoja. Yrityksillä on usein arvokasta omaisuutta niin työvälineiden kuin tiedonkin osalta, jolloin huolellisesti, tarkkaavaisesti ja luotettavasti tehty siivous nousee suureen arvoon.

Valmistavan teollisuuden osalta luotettavasti toimiva siivous on yksi tärkeä tuotannontekijä. Pienikin siivouksen laadusta johtuva puute voi aiheuttaa tuotantoon häiriön, joka saattaa koitua lopulta hyvinkin kalliiksi. Teollisuussiivous vaatii paljon erityisosaamista ja tarkkuutta korkeiden laatustandardien takia, jonka takia yrityssiivouksen hintaa ei kannata ajatella ainoana standardina valintaa tehtäessä.

Toinen toimiala, jossa siivouksen luotettavuus on tärkeässä roolissa, on terveydenhuolto. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa laadukas siivouspalvelu ei ole pelkkä hygieniatekijä, vaan kriittinen osa toimintaa. Hyvin hoidetussa ympäristössä infektioriski on alempi ja potilaiden paraneminen nopeampaa.

Vastuullisuus

Vastuullisuuskysymykset ovat niin ikään ensiarvoisen tärkeä kriteeri yrityssiivouksen valinnassa. Siivouspalveluiden ympäristöystävällisyydessä voidaan saada aikaan merkittäviä hyötyjä esimerkiksi resurssitehokkaiden koneiden ja menetelmien, kemikaalivapaiden siivousmenetelmien sekä kiertotalouden hyödyntämisen avulla. Valitsemalla vastuullisesti toimivan siivouspalvelun, yritys voi ottaa harppauksia eteenpäin omien vastuullisuustavoitteidensa suhteen.

ISS:n kestävän kehityksen mukainen siivouspalvelu perustuu kemikaalien käytön sekä veden- ja energiankulutuksen minimointiin, kestäviin hankintoihin, muovin käytön vähentämiseen ja kiertotalouteen. Kemikaalivapaalla ylläpitosiivouksella olemme jo useamman vuoden ajan muokanneet perinteisiä siivouspalveluiden toimintatapoja ja vähentäneet merkittävästi kemikaalien käyttöä, muovin kulutusta ja päästöjä vesistöihin.

Olemme säästäneet puhdasta vettä yli 16 miljoonaa litraa uusilla resurssitehokkailla koneilla ja menetelmillä. Vastaavasti olemme lahjoittaneet saman määrän puhdasta juomavettä Future Cleaning Technologiesin toimesta Made Blue -organisaatiolle kehitysmaihin. Suosimme aina ympäristömerkittyjä, uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista valmistettuja tuotteita, jotka voidaan kierrättää edelleen materiaalina.

Kokonaisvaltaiset palvelut

Jotta yritysten toimitiloissa kaikki toimii saumattomasti, siivouksen lisäksi kunnossa tulee olla myös useat muut osa-alueet. Paraskaan siivouspalvelu ei voi pelastaa tilan viihtyvyyttä, jos esimerkiksi kiinteistönhuolto ei toimi. Siivouspalveluiden ohella myös turvallisuus-, tuki- ja ravintolapalvelut tulisi olla mallillaan, jotta tiloista saadaan aidosti työntekijöiden viihtyvyyttä parantava kokonaisuus.

Tämän takia yrityssiivouskumppanin valinnassa kannattaa pohtia myös palveluntarjoajan monipuolisuutta. Mikäli siivouksen ohella toimitiloista löytyy myös muita tarpeita, voi olla järkevä idea keskittää palveluja yhdelle kokonaispalveluja tarjoavalle toimijalle. Tästä voi syntyä merkittäviä hyötyjä niin yrityssiivouksen hinnan, kuin koko tilan toimivuuden osalta: hyvin yhteen pelaava tiimi on aina enemmän kuin osiensa summa!

Asiakaspalvelu

Viimeinen, mutta ei vähäisin seikka on tietysti toimiva asiakaspalvelu. Hyvä asiakaspalvelu on ensisijaisen tärkeä osa laadukasta siivouspalvelua. Koska kaikkiin tiloihin liittyy omat eritystarpeensa, ja koska yritysten arjessa syntyy usein äkillisiä tarpeita, on joustava asiakaspalvelu avainasemassa pitkäaikaisessa yhteistyössä siivouspalveluntarjoajan kanssa.

Hyvä asiakaspalvelu luo pohjan hyvälle yhteistyölle ja asiakastyytyväisyydelle. Joustava asiakaspalvelu on avainasemassa pitkäaikaisessa yhteistyössä siivouspalveluntarjoajan kanssa, sillä se mahdollistaa avoimen kommunikaation ja tarpeiden nopean tunnistamisen. Hyvä asiakaspalvelu ei olekaan pelkästään ongelmiin reagoimista, vaan se on myös aktiivista yhteistyötä ja asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä.

Lopuksi

Kuten todettua, yrityssiivouksen hinta ei missään tapauksessa ole ainoa tärkeä tekijä, kun valitaan siivouspalvelua. Hinnan lisäksi tulee ottaa huomioon laatuun, kokemukseen, luotettavuuteen, vastuullisuuteen, joustavuuteen ja monipuolisuuteen liittyviä tekijöitä.

Lue lisää ISS:n laadukkaista siivouspalveluista tai ota meihin yhteyttä!

Liittyvät julkaisut