Siirry suoraan sisältöön
Käyttömukavuutta tehokkailla energiansäästöratkaisuilla

ISS:n Pirkanmaan ja Hämeenlinnan alueen talotekniikan yksikkö tarjoaa asiakkaiden kiinteistöille energiansäästöpalveluita, jotka säästävät energiaa ja kuluja sekä parantavat tilojen käyttömukavuutta.

ISS on tarjonnut energiansäästöön keskittyviä toimenpiteitä jo muutaman vuoden, mutta vasta energiakriisi ja hinnan kallistuminen ovat saaneet energiansäästöpalveluiden kysynnän nousuun.

Syksyn aikana energiansäästötoimenpiteet ovat nousseet esiin lähes jokaisessa ISS:n Pirkanmaan ja Hämeenlinnan alueen talotekniikan palvelupäällikön Toni Uusitalon asiakkuudessa.

– Olemme toteuttaneet energiakatselmuksia ja automaatiohuoltoja jo muutamalle eri yritykselle ja sitä kautta saaneet aikaan energiansäästöä, Uusitalo kertoo.

Asiakkaiden palaute on ollut positiivista, sillä jo kohtuullisen pieni investointi voi saada aikaan isojakin säästöjä energiakustannuksissa. ISS on toteuttanut esimerkiksi hotellikiinteistöjä omistavan Pandoxin kanssa kustannustehokkaita energiaratkaisuja. Mikäli sähkön hinta säilyy nykyisellä tasolla pidemmän aikaa, investointi on maksettu nopeasti pois.

energiakatselmukset-1

Automaatiohuollolla kestävämpää energiankulutusta

ISS:n tarjoamilla energiansäästöpalveluilla viitataan kiinteistöön tehtävään automaatiohuoltoon, eli optimointiin. Kiinteistön automaatio käydään huolella läpi, jotta sen toteuttamat ohjaukset toimivat moitteettomasti.

Uusitalo huomauttaa, että kaikki kiinteistöt ovat erilaisia ja niillä on omat haasteensa, joten automaatiohuollon toimenpiteet ja ratkaisut suunnitellaan kohteen ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

 – Kiinteistön olosuhteet ovat hyvät ja energiatehokkaat silloin, kun kiinteistössä työskentelevien tai siellä asuvien ihmisten huomio ei kiinnity kiinteistön olosuhteisiin, kuten lämpötilaan tai vetoisuuteen. Silloin yleensä kaikki toimii.

Automaatiohuollolla varmistetaan talotekniikan energiatehokas käyttö niin ohjelmoinnin kuin kenttälaitteiston osalta. Samalla tarkistetaan, että poistoilman talteenottoa hyödynnetään oikealla tavalla.

– Asuintaloyhtiöissä tarkistamme esimerkiksi saunojen aikataulutusten säädöt, jotta sauna ei ole turhaan päällä läpi viikonlopun. Käymme läpi myös lämmitystolppien ja pihavalojen aikataulutukset, Uusitalo kertoo.

Liike- ja teollisuuskiinteistöissä kulutus on huomattavasti asuinrakennuksia suurempaa, joten tekniset ohjaukset, kuten valo- ja lämpöohjaukset ja ilmanvaihtokoneiden käyttö, optimoidaan huolellisesti. Samalla tarkistetaan, että laitteet toimivat moitteettomasti.

Kiinteistölle paremmat puitteet

Energiansäästö ei vaadi paljoa, ja jo pienellä työllä pystytään tekemään huomattavia, vuosia vaikuttavia säästöjä. Pandoxin kanssa toteutetut kustannustehokkaat ratkaisut ovat vähentäneet  energiankulutusta muun muassa ohjaamalla ja opastamalla käyttäjiä kiinteistöautomaation käytössä.

Pandoxin Suomen kiinteistöjen kiinteistöpäällikkö Per Friman uskoo, että kiinteistöyhtiöiden tulisi olla aktiivisesti mukana uusien energiatehokkaiden ratkaisujen etsimisessä. Ensimmäinen askel kiinteistön energiatehokkaampaan käyttöön on Frimanin mukaan kiinteistön käyttötapojen tarkastelussa, sillä jo käyttötottumuksia muuttamalla voi säästää.

– Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön ISS:n kanssa, sillä se on tuonut vuokralaisellemme säästöjä ilman investointeja, Friman sanoo.

Energiansäästöpalvelut eivät ainoastaan alenna yrityksen sähkölaskua. Ne luovat kiinteistöön yhä paremmat olosuhteet ja ihmisille mukavammat oltavat: lämpötila on tasainen, valaistus on kunnossa ja kiinteistössä ei vedä.

– Uskon, että asiakkaat kiinnostuvat entisestään, kun huomaavat, että sähkölaskun pienenemisen lisäksi palvelumme tekee kiinteistön käytöstä entistä mukavampaa, Uusitalo sanoo.

Askel kerrallaan kohti pienempää hiilijalanjälkeä

ISS:n asiakkaiden kiinteistöissä energiansäästöpalveluiden käyttöönotto on tuonut  positiivisia vaikutuksia jo lyhyessä ajassa. Taloudellisten säästöjen lisäksi kiinteistöjen toiminta on parantunut ja tehostunut, ja ajoissa tehtyjen kiinteistön korjausten yhteydessä laitteiden käyttöikä on pidentynyt.

EU:ssa on tällä hetkellä kovat paineet pienentää hiilijalanjälkeä ja vähentää energiankulutusta. Uusitalo uskoo, että energiansäästöpalveluille on kysyntää myös jatkossa, vaikka sähkön hinta tippuisikin entiseensä.

– Toistaiseksi olemme toteuttaneet energiansäästöpalveluita Pirkanmaan ja Hämeenlinnan alueilla, mutta ISS:ltä löytyy tarvittava osaaminen palvelun tuottamiseen myös valtakunnallisesti, Uusitalo sanoo.

Liittyvät julkaisut