Siirry suoraan sisältöön
Tehokasta energianhallintaa kiinteistövalvonnan avulla

Kuopiossa pyöritetään ainutlaatuista yksikköä: olosuhde- ja energianhallintakeskusta, jonka yhteydessä toimii ympärivuorokautinen kiinteistövalvomo. Tällä toimintamallilla ISS Palvelut luo merkittäviä säästöjä niin ympäristölle kuin asiakkaan kukkarollekin.

Kuopiossa, kymmeniä metrejä maan alla, sijaitsee ISS Palveluiden olosuhde- ja energianhallintakeskus. Se on olennainen osa ISS:n energianhallintapalvelun kokonaisuutta, jossa paikallinen kiinteistönhoitaja, keskuksen etävalvonta sekä talotekniikan ammattilaiset turvaavat asiakkaan kiinteistön ja sen olosuhteiden toimivuuden energiatehokkuutta optimoimalla. Keskuksen sijainti on harvan tiedossa, koska osa valvotuista kohteista on turvakriittisiä.

Olosuhde- ja energianhallintakeskuksessa työskentelee yhteensä 19 kiinteistöalan ammattilaista. Antti Laitila toimii keskuksessa palvelupäällikkönä, vastaten keskuksen ja kiinteistövalvomon operatiivisesta toiminnasta kollegansa palvelupäällikkö Pekka Kääriäisen kanssa.

– Tiivistetysti sanottuna keskus valvoo ja tarvittaessa hallinnoi kohdekiinteistöjen energiankulutusta ja sisäilman olosuhteita. Nämä kaksi eivät ole toisiaan poissulkevia: hyvät sisäilman olosuhteet voidaan tuottaa energiatehokkaasti, ja tähän me pyrimme, Laitila sanoo.

Energianhallinnalla on kauaskantoiset vaikutukset – sen avulla voidaan säästää niin rahaa kuin ympäristöäkin. Energiankulutuksen minimointi onkin ISS:n asiakasorganisaatioille yhä tärkeämpää.

– Energiatehokkuudella on suora yhteys ympäristövaikutuksiin. Mitä optimoidumpaa energiankulutus on, sitä vähemmän päästöjä toiminnasta syntyy. Kulutusta hallitsemalla voidaan siis toimia ympäristöystävällisemmin, mikä puolestaan on tärkeä arvo asiakkaillemme, summaa Kääriäinen.

ISS hyödyntää ISO 50001 -sertifikaattia, joka on työkalu tehokkaaseen energianhallintaan ja sen johtamiseen. Toiminta on standardoitu sertifikaatin mukaisesti.

– Laajassa mittakaavassa sertifikaatti ohjaa meitä kaikilla tavoin tehostamaan energian käyttöä ja vähentämään kustannuksia omissa ja asiakkaan kiinteistöissä. Käytännössä sertifikaatin avulla seurataan energiankulutuksen käyttäytymistä. Seurannan pohjalta kehitetään energianhallinnan toimenpiteitä, joihin tuloksia sitten peilataan, Laitila selventää.

Asiantuntemusta ja etäkäyttöä

Olosuhde- ja energianhallintakeskuksen asiantuntijat tuntevat kohteidensa talotekniset järjestelmät kuin omat taskunsa. Kohteita on aina Pohjois-Suomesta pääkaupunkiseudulle asti, kiinteistöistä kokonaisten kaupunkien ulkovalaistuksiin. Työn ytimessä ovat etäkäyttöjärjestelmät ja kiinteistöjen rakennusautomaatio.

– Asiantuntijamme tekevät etäkäytön avulla havaintoja kohteiden järjestelmistä. Käytännössä he käyvät järjestelmien toiminnan säännöllisesti läpi tarkalla kammalla. Havaintonsa he raportoivat kentälle, eli meidän vastapelurillemme, joka on kohdekiinteistön ylläpito-organisaatio. Siihen kuuluvat usein kohteen kiinteistönhoitaja ja esimies sekä tekniset palvelut, Laitila kertoo.

Tämä on toimintamalli suuressa osassa asiakkuuksia. Joissakin asiakkuuksissa on sovittu niinkin, että keskuksesta käsin tehdään omatoimisesti muutoksia asetusarvoihin – säätöjä ja pieniä ohjelmakorjauksia kiinteistön automaatiojärjestelmän toimintaan. Näin asiantuntijat pystyvät suoraan vaikuttamaan kiinteistön energiankulutukseen ja olosuhteisiin etänä.

Energianhallinnan tarpeisiin vaikuttaa moni asia.

– Vuodenajasta riippuen keskuksessa tarkkaillaan hieman eri asioita. Ääriolosuhteet ja esimerkiksi myrskyt vaikuttavat suoraan hälytysten ja tehtävien määrään, Kääriäinen toteaa.

Vuodenaikojen lisäksi myös vuorokauden ajat vaikuttavat energianhallinnan työhön. Esimerkiksi yöajan seurannalla voi olla tärkeä merkitys energiankulutuksen tehostamiselle.

– Pääsääntöisesti kiinteistön oman automaatiojärjestelmän pitäisi huolehtia siitä, että yöaikaan ilmanvaihtoa ajetaan pienemmälle, valot sammuvat ja kulutus pienenee. Aina järjestelmät eivät kuitenkaan toimi, kuten ne on suunniteltu toimimaan. Tässä kohtaa me astumme kuvaan ja varmistamme, että ongelmat korjataan, Laitila kertoo.

Kiinteistövalvontaa vuorokauden ympäri

Tammikuusta 2020 lähtien keskuksessa on toiminut energianhallinnan tiimin lisäksi kiinteistövalvomon tiimi.

– Toimintamallissamme kiinteistövalvonnan ammattilainen istuu energianhallinnan asiantuntijan kanssa samassa tilassa tarkkailemassa kulutusta ja olosuhteita. Tiimillä on suora yhteys kiinteistöjen ylläpitoon, ja hälytysten vastaanottoa ja seurantaa tehdään vuorokauden ympäri. Tämä on ainutlaatuinen malli Suomen mittakaavassa ja harvinainen maailmallakin, Kääriäinen painottaa.

Liittämällä kiinteistövalvomon keskuksen yhteyteen ISS:llä on onnistuttu sujuvoittamaan yhteistyötä kiinteistönhoidon ja energianhallinnan toimintojen välillä. Perinteisesti keskuksen kaltaisissa organisaatioissa toimitaan niin, että kiinteistöstä lähtevä hälytys kulkeutuu järjestelmään, josta se esimerkiksi päivystysaikaan välitetään kiinteistönhoidon päivystäjälle. Tämä puolestaan lähtee heti paikan päälle tarkastamaan tilannetta. ISS:n olosuhde- ja energianhallintakeskuksessa toimitaan kuitenkin joustavammin.

– Koska meillä kiinteistövalvomo- ja energianhallintatiimit toimivat samoissa tiloissa, pystymme rakennusautomaation etäkäytöllä analysoimaan hälytystä: tarvitaanko paikalle päivystäjä, voidaanko asian ratkaiseminen siirtää seuraavaan päivään vai voidaanko se ratkaista jopa etänä. Toimintamalli vähentää turhia paikan päälle hälytyksiä, Laitila selventää.

Välimatkat päivystäjän kohteiden välillä ovat usein pitkiä, ja tällöin on merkittävä etu siitä, että hälytyksiä voidaan analysoida etänä.

– Etäkäytöllä voi saavuttaa merkittävät säästöt: päivystyskäynnit vähenevät ja lasku pienenee, Kääriäinen tiivistää.

Uutta kehittämällä tulevaisuutta kohti

Olosuhde- ja energianhallintakeskuksessa uuden innovointia pidetään arvossaan – asiantuntijoille järjestetään säännöllisesti koulutuksia ja keskuksen toimintaa kehitetään päämäärätietoisesti.

– Kiinteistövalvomon siirtyminen saman katon alle avasi meille monia uusia tapoja kehittää toimintamallejamme. Vaikka tiimit ovat toimineet yhdessä vasta muutaman kuukauden, mietimme jo seuraavia kehitysaskelia. Viemme työtämme jatkuvasti uusille tasoille, Laitila kertoo.

Keskuksella on käytössään ISS Palveluiden oma ISS Energy -järjestelmä, josta löytyvät kaikki seurannassa olevat kohteet. Sitä käytetään kulutuksen seurantaan ja asiakkaalle raportointiin.

– Käynnissä on kehitysprojekti, joka tuo järjestelmämme mobiilikäyttöön. Kiinteistönhoitajien käyttöön tuleva mobiilisovellus nopeuttaa tiedonkulkua meidän ja kentän välillä. Tämä tehostaa toimintaamme entisestään, Laitila toteaa.

Lue lisää ISS:n energianhallintapalveluista

Tutustu ISS:n vuoden 2019 yritysvastuuraporttiin

Liittyvät julkaisut