Siirry suoraan sisältöön
Elinikäinen oppiminen vaatii työnantajalta ketteryyttä

Yritysten on pystyttävä luomaan aitoja ura- ja koulutuspolkuja, jotta työntekijä voi kasvaa yrityksessä ja sitoutua siihen jopa koko työuransa ajaksi, kirjoittaa ISS:n osaamisen kehittämisestä vastaava johtaja Jaana Junell. 

Kansainvälinen lukutaitopäivä (8.9.) muistuttaa lukutaidon merkityksestä ja koulutuksen tärkeydestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kun ihminen osaa lukea, hänellä on mahdollisuus kehittyä, kouluttautua ja hyödyntää täysi kapasiteettinsa. Yrityksen vastuu yhteiskunnasta ulottuu pelkkiä voittomarginaaleja ja yritystavoitteita pidemmälle. Nykypäivänä yksi yritysten yhteiskuntavastuun keskeisistä näkökohdista on sitoutuminen työntekijöiden elinikäisen oppimisen parantamiseen.

Meillä ISS:llä lukutaitopäivä on muistutus myös koulutuksen saavutettavuudesta. Erilaiset oppijat tulee huomioida monimuotoistuvassa maailmassa. Tiedon ja koulutusten selkokielisyys, kieliversiot sekä visuaalisuus nousevat entistä tärkeämmiksi. Yritysten on vastattava näihin haasteisiin ja varmistettava mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen, jotta jokaiselle löytyy sopiva tapa oppia.

Koulutuksista kohti urapolkuja

ISS on Suomen seitsemänneksi suurin työnantaja yksityisellä sektorilla. Olemme palveluyritys, jonka liiketoiminta ei pyörisi ilman motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstöämme. Niinpä on äärimmäisen tärkeää, että pidämme työntekijöistämme huolta, mahdollistamme heille elinikäisen oppimisen ja tuemme sitä matkaa. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja ammatillisen kasvun, joka jatkuu koko elämän ajan, tulisi olla perusta niin yksilön kuin koko organisaation osaamisen kehittämiselle.

Yritykset, jotka asettavat elinikäisen oppimisen etusijalle, pysyvät todennäköisimmin kehityksessä mukana ja toimialansa kärjessä. Yritykset voivatkin toimia oppimisyhteisöjen keskuksina. Tarjoamalla koulutusohjelmia, työpajoja ja koulutusresursseja monipuolisesti yritykset luovat ympäristöjä, joissa työntekijät oppivat myös toisiltaan. Tämä edistää oppivien organisaatioiden syntymistä, tiedon jakamista ja oppimisyhteisöjen edelleen kehittymistä.

Näkisin, että olemme jopa poikkeuksellisen koulutusmyönteinen yritys. Esimerkiksi vuonna 2022 panostimme 2,8 miljoonaa euroa henkilöstömme osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumistunteja ISS:läisille tuli yhteensä yli 60 000. Tuemme kaikkien palvelualojemme pätevyyksien kouluttamista. Henkilöstöä kouluttamalla voimme varmistaa myös kulttuurisen pääoman säilymisen. Haluamme esimerkiksi esihenkilötyötä tukevalla koulutuksella turvata oikeanlaisen johtamisen ja kulttuurin, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

Yhteisen MyLearning-koulutusalustan kautta ISS:läisille on tarjottu erilaisia koulutuksia jo jonkin aikaa. Jatkossa tulemme panostamaan entistä enemmän siihen, että jokaisella työntekijällä on paitsi pääsy koulutuksiin, myös tieto omaan palvelualaan ja urapolkuun sopivista koulutuksista.

Vaikka yksittäisillä koulutuksilla on yhä sijansa, osaamisen kehittämisen painopistettä pitäisi yrityksissä muuttaa erillisistä koulutuksista urapolkuihin, jotka houkuttelevat erilaisista taustoista olevia ihmisiä. Yrityksissä voi olla paljon piilevää kyvykkyyttä, joka jää huomaamatta, jos tieto ura-, koulutus- ja kehitysmahdollisuuksista ei saavuta työntekijää, tai jos koulutuksia ei pidetä houkuttelevina eikä niihin osallistumista mahdollisena.

Tutkinnoista pääomaa niin yksilölle kuin yritykselle

ISS:läisillä on mahdollisuus opiskella kokonaisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja osana osaamisen kehittämistä. Olen itse ollut mukana tuomassa ISS:lle isot tradenomi- ja insinööriohjelmat yhdessä Metropolian kanssa. Teemme vuosittain yhdessä Taitotalon kanssa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto-ohjelman. Käytämme myös eMBA- ja MBA-tutkintoja urapolkujen tukena. Vuosittain meillä on oppisopimuskoulutuksessa 300 opiskelijaa, joten olemme tärkeässä osassa tukemassa ammattitutkintoihin valmistumista. Voinkin ylpeänä todeta, että pyöritämme jo aika isoa oppilaitosta!

Tutkintojen tarjoaminen on tärkeää sekä yksilön urapolun että yrityksen talent management -strategian kannalta. Tutkinnot ovat työntekijän omaa pääomaa, joka tunnustetaan yhteiskunnassa ja jota voi hyödyntää itse. Yrityksen näkökulmasta tutkinnot sitovat voimavaroja kuukausista jopa vuosiin, mutta niitä voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen osaajien tunnistamisen, kehittämisen ja sitouttamisen kannalta

Kohti kehittyvää ihmiskuvaa

Elinikäisen oppimisen merkitys korostuu jatkossa entisestään, kun yritykset tarjoavat työntekijöilleen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Yritysten on pystyttävä luomaan aitoja ura- ja koulutuspolkuja, jotta työntekijä voi kasvaa yrityksessä ja sitoutua siihen jopa koko työuransa ajaksi. Meillä ISS:llä on jo nyt lukuisia esimerkkejä menestyksekkäistä ura- ja kehittymispoluista ja toivomme näkevämme jatkossa yhä enemmän inspiroivia ISS-uria.

Työvoimapulan yhä kasvaessa olemme elinikäiseen oppimiseen sitoutumalla kaikki valmiimpia tulevaisuuden työpaikkoihin. Tämä on erityisen tärkeää automaation ja tekoälyn aikakaudella. Yritykset, jotka investoivat työntekijöidensä täydennys- ja uudelleenkoulutukseen, edistävät joustavamman ja sopeutumiskykyisemmän työvoiman muodostumista.

Elinikäinen oppiminen edellyttää myös työnantajalta ketteryyttä, kykyä mukautua muutokseen ja uudistua. Tämä tilanne tuo ilman muuta haasteita vanhoihin, ei-aina-niin-ketteriin rakenteisiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Toisaalta se tuo myös mahdollisuuksia ja luo jatkuvasti kehittyvän ihmiskuvan, joka pystyy uudistumaan koko elämänsä ajan. Jatkuvasti kehittyvä ihmiskuva onkin itselleni sisäinen arvo, jota kohti on hyvä rakentaa. 

006 Jaana Junell-15 LOW RES

Jaana Junell
Head of Learning, Development and Talent 
ISS Palvelut

Liittyvät julkaisut

ISS TÖISSÄ UUTISKIRJE
email-dark_58px

Tilaa uutiskirjeemme

Koostamme uusimmista artikkeleistamme, oppaistamme ja muista kiinnostavista sisällöistä uutiskirjeen kvartaaleittain. Tilaamalla uutiskirjeemme saat myös tietoa kampanjoistamme ja tapahtumistamme!