Siirry suoraan sisältöön
JYET-koulutuksesta uusia verkostoja ja oppia johtamiseen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi ISS:n avaintavoitteista, joka tukee myös jokaisen ISS:läisen oikeutta luoda oma polkunsa työnantajalupauksemme mukaisesti. Toukokuun lopussa oli taas aika juhlia, kun 20 ISS:läisiä sai tutkintotodistukset JYET:in eli Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Todistuksen lisäksi valmistuneiden käteen jäi erityisesti uusia verkostoja organisaation sisällä.

Esihenkilönä tai asiantuntijana työskentelevillä ISS:läisillä on ollut jo usean vuoden ajan mahdollisuus hakea omien töidensä ohessa suoritettavaan JYET-tutkintoon. Koulutuksen vastuukouluttajan, Kari Tillasen mukaan JYET on loistava mahdollisuus sekä yritykselle että kehitystä hakevalle työntekijälle. Oppisopimuskoulutuksen kautta yritys pystyy tekemään pitkäjänteistä ja kustannustehokasta valmennusta esihenkilöille ja asiantuntijoille, ja erilaisiin tutkintoihin kouluttautuukin oppisopimuksella vuosittain noin 300 ISS:läistä.

-Henkilöstön kouluttaminen on ISS:llä suuri strateginen investointi, jolla varmistetaan osaava ja kyvykäs henkilöstö erilaisiin tehtäviin. JYET on osa organisaatiomme läpi kulkevaa systemaattista tekemistä, jolla tuetaan urapolkuja ja sitoutetaan ihmisiä, kertoo henkilöstönkehittämispäällikkö Elli Velling, joka vastaa JYET-ohjelman toteutuksesta ISS:llä.

JYET-koulutus on monipuolinen kokonaisuus, jossa opinnot rakennetaan jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen tilanteen mukaisesti tukemaan aiemmin hankittua osaamista sekä nykyistä tai tulevaa työtehtävää. Näin ISS:läisiä pystytään parhaiten tukemaan oman polkunsa luomisessa. Ohjelmassa jokaisella opiskelijalla on myös nimetty mentori, jonka kanssa opiskelija voi sparrata ja seurata yhdessä projektien etenemistä sekä saada tukea mahdollisiin omiin haasteisiin.

Koulutukset ja työtehtävät tukevat toisiaan 

 

Kohdevastaavana ja teknisenä managerina työskentelevä Juha Hannula (kuvassa oikealla) on ISS:n tarjoamien tutkintokoulutuksien konkari. Hän valmistui ensimmäisestä ISS:n omasta insinööriohjelmasta (AMK) 2021, ja suoritti JYET-koulutuksen nyt 2022–2023.  

 

Hannula kertoo, että tutkinnot täydentävät toisiaan hyvin ajatellen hänen omaa nykyistä toimenkuvaansa: työssä vaaditaan teknistä osaamista talotekniikan osalta ja toisaalta henkilöstöjohtamisen taitoja, joihin syvennyttiin enemmän JYET-koulutuksessa. 

 

– Koulutuksen kanssa samaan aikaan tein myös asiakkuuspäällikön tuurausta, joten pääsin hyödyntämään konkreettisia johtamisen oppeja vahvasti jo heti kurssin aikana. Oppimistehtävät ja erilaiset projektityöt tukivat hyvin tuurausta, ja toisin päin, Hannula sanoo. 

 

Persoonien johtamista ja kielitaidon kehittämistä

 

Palveluesimies Made Loik (kuvassa vasemmalla) valmistui lähiesimiestutkinnosta kuusi vuotta sitten ja päätti jo silloin, että seuraavaksi vuorossa on JYET. Aikaa kului välissä ajateltua enemmän, mutta nähtyään hakuilmoituksen uuteen JYET-ryhmään alkuvuodesta 2022 hän päätti, että nyt on aika.  

 

Loikilla on noin kolmekymmentä tiimiläistä ISS Directin puolella, ja hänen mielestään koulutus korosti entisestään sitä, että johdettavat henkilöt ovat kaikki omia persooniaan. Esihenkilö ei ohjaa vain yhtä massaa, vaan erilaiset persoonat tulee ottaa huomioon työarjessa. 

 

Äidinkielenään viroa puhuva Loik sanoo, että joutui välillä työllistämään aivojaan enemmän kuin suomenkieliset opiskelijat, mutta hän näki sen positiivisena haasteena. 

 

-Kyllä välillä tuli totta kai uusia sanoja, joita ei ole ennen kuullut. Ajattelin silloin, että ”jes, olen saanut taas jotain uutta tietoa”, Loik kuvailee tuntemuksiaan. 

 

Ihmisten kanssa työskentelyä

 

Viestinnän asiantuntija Kaisa-Leena Laine (kuvassa keskellä) vahvistaa, että JYET sopii esihenkilöiden lisäksi myös asiantuntijan roolissa työskenteleville henkilöille. 

-Etenkin itsensä johtamisen kokonaisuus oli todella mielenkiintoinen, ja siitä sai ajattelemisen aihetta omaan työhön. Muiden oppilaiden kanssa keskustelemalla oppi myös ymmärtämään, miten erityyppiset ihmiset täydentävät toisiaan työelämässä, Laine kertoo. 

 

Laineen mielestä koulutuksen tärkein anti oli se, että opintojen ohessa pääsi tutustumaan muihin ISS:läisiin. Toiminnot pystyvät tukemaan toisiaan tehokkaammin, kun tutustutaan eri rooleissa toimiviin henkilöihin ja ymmärretään heidän arkeaan ja tarpeitaan paremmin. 

 

Myös Hannula nosti muiden oppilaiden kanssa sparrailun tärkeäksi osaksi koulutusta.

 

– Tuen ja vinkkien saaminen helpottuu, kun tuntee eri tehtävissä työskenteleviä ISS:läisiä ja voi verkostoitua erilaisten ammattilaisten kanssa. 

 

Uusi ryhmä ISS:n esihenkilöitä ja asiantuntijoita on aloittanut JYET-koulutuksen elokuussa 2023. Seuraavaan toteutukseen hakeutumisaikatauluista tiedotetaan tarkemmin keväällä 2024.

Liittyvät julkaisut

ISS TÖISSÄ UUTISKIRJE
email-dark_58px

Tilaa uutiskirjeemme

Koostamme uusimmista artikkeleistamme, oppaistamme ja muista kiinnostavista sisällöistä uutiskirjeen kvartaaleittain. Tilaamalla uutiskirjeemme saat myös tietoa kampanjoistamme ja tapahtumistamme!