Siirry suoraan sisältöön
CSRD – kirjainyhdistelmä, joka ajaa meitä kaikkia kohti kestävämpiä työympäristöjä

Kestävyys on yhä tärkeämpi kriteeri työympäristöjen kehittämisessä. Se ei merkitse vain pientä hiilijalanjälkeä eikä pelkkää energiansäästöä vaan positiivista yhteiskunnallista vaikutusta, jossa ympäristön kestävyyteen yhdistyy ihmisistä huolehtiminen. Jatkossa jokaisella organisaatiolla on edessä vähemmän väittelyä oikeista laskentatavoista ja enemmän yhteisiä tekoja kestävämpien työympäristöjen edistämiseksi.

Vuonna 2024 voimaan astunut CSRD- eli kestävyysraportointidirektiivi tuo suuria muutoksia myös meidän toimialallemme, sillä kestävyysraportointivelvollisuus laajenee ja päämäärät tarkentuvat entisestään lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteiksi. Yhtenä alan suurimmista toimijoista meillä on velvollisuus näyttää esimerkkiä ja tehdä yhteistyötä koko arvoketjumme kanssa.

Muutos edellyttää meitä käymään keskustelua kestävyystavoitteista sekä kumppaneidemme että asiakkaidemme kanssa. Näin voimme yhteistyön kautta muuttaa toimialaa kestävämpään suuntaan. Se on meidän kaikkien etu, ja paine sen toteuttamiseen kasvaa.

Energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys kestävien työympäristöjen A ja O 

Ympäristövastuullisten työympäristöjen rakentaminen alkaa ruohonjuuritasolta käytännön toimista, joihin jokainen ISS:läinen voi osallistua oman roolinsa mukaisesti. Me ISS:llä vaikutamme monin tavoin erilaisten työympäristöjen hiilijalanjälkeen; lähtökohtana on, että kiinteistöjä on ylläpidettävä energiatehokkaasti ja palveluja toteutettava mahdollisimman vähäpäästöisesti. Vastuumme on suuri, sillä luomme 500 000 kiinteistönkäyttäjälle energiatehokkaita ympäristöjä päivittäin. 

Ravintolapalveluissa huomioimme turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi ruuan kestävyyden ja minimoimme hävikkiä. Esimerkiksi reseptiikkaa kehittäessämme huomioimme tarvittavat raaka-aineet ja miten ne lopulta valmistetaan ruoaksi niin, että koko ketjun aikana päästöt ovat mahdollisimman pienet ja ruoasta syntyy mahdollisimman vähän hävikkiä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lisäämme muun muassa kasviproteiinien käyttöä resepteissämme ja seuraamme asiakastyytyväisyyttä ja hävikkiä päivittäin.

Siivouksessa kehitystyötä ympäristökuormituksen vähentämiseksi on tehty jo pitkään. Kemikaalivapaa siivous vähentää tarvetta käyttää siivouskemikaaleja, se säästää merkittävästi ympäristöä ja on terveellinen ja turvallinen työntekijöillemme.

Työympäristöjen kestävyyden edistämiseksi toiminnassa on jatkossa huomioitava yhä enemmän myös luonnon monimuotoisuus. Jos esimerkiksi nurmikkoa ei tarvitse ajaa lyhyeksi, voi alueelle jättää niittyä pölyttäjille.

Arvoketju mukaan kokonaiskuvaan 

Se, miten hahmotamme kestävyyden, on kehittynyt valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Monet yritykset ovat tähän asti pääosin keskittyneet kehittämään omaa toimintaansa. Uudessa kestävyysraportoinnissa vaaditaan yhä enemmän koko arvoketjun ajattelua. On varmistuttava, että kaikki yhteistyökumppanit tekevät töitä esim. päästöjen vähentämiseksi. Tämä korostaa yhteistyön merkitystä. Yhteiset tavoitteet puskevat toimialaamme ja yhteistyökumppaneitamme panostamaan kestävyyteen yhdessä. Olemme kaikki samassa veneessä.

Ei siis ole vain ’’meidän’’ hiilijalanjälkeä, sillä meidänkin hiilijalanjälkemme muodostuu koko toimitusketjumme päästöistä, joka on lopulta osa asiakkaamme hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi ISS:llä suurimman osan kokonaishiilijalanjäljestä muodostavat toimittajiemme päästöt.

Nyt on siis opittava ajattelemaan koko prosessin laajuudelta. Näin saamme entistä paremman kuvan toimintamme synnyttämästä hiilijalanjäljestä, mikä puolestaan auttaa kehittämään toimintaamme kestävämpään suuntaan.

Yhteistyö on kestävän tulevaisuuden avain 

Itsessään uudet raportointivaatimukset eivät vie meitä eteenpäin, mutta toimenpiteiden toteuttaminen ja niiden vaikuttavuuden seuranta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin kertovat missä mennään ja mitä tulisi tehdä seuraavaksi. Selkeät toimenpiteet ja niiden seuranta merkitsevät usein myös sitä, että ne on mahdollista saavuttaa nopeammin.

Ihannetapauksessa kestävät työyhteisöt merkitsevät mahdollisuutta tehdä töitä vastuullisesti tuotettujen palvelujen parissa kiinteistöissä, jotka on rakennettu ja joita ylläpidetään ekologisesti kestävällä tavalla. Uusi kestävyysraportointi merkitsee toimialallemme, ja koko yhteiskunnalle, yhtä asiaa: läpinäkyvyys on valttia, ja kaikki ovat toisilleen vastuussa.

ISS:llä isona työnantajana on suuri vastuu näyttää esimerkkiä. Tämän vuoksi teemme yhdessä asiakkaiden kanssa vastuullisuusohjelmia, joissa määritellään yhteisiä toimenpiteitä ja tavoitteita tulevaisuudelle. Tämän lisäksi konkreettiset toimenpiteet, kuten asiakaskohtaisen hiilijalanjäljen laskeminen, auttavat meitä rakentamaan polkua kohti yhteisiä päämääriä.

Vaikka uudet kestävyysraportointivelvoitteet aiheuttavat paljon haasteita raportoinnille, tuovat ne myös toteutuessaan enemmän hyvää mukanaan. Muun muassa läpinäkyvyys ja yhteinen tapa raportoida yrityksen kestävyystietoja tulee vähentämään turhaa väittelyä asioista, jotka lopulta hyödyttävät meitä kaikkia.

Taina Tilus
Head of Sustainability and Decarbonisation
ISS Palvelut

ISS TÖISSÄ UUTISKIRJE
email-dark_58px

Tilaa uutiskirjeemme

Koostamme uusimmista artikkeleistamme, oppaistamme ja muista kiinnostavista sisällöistä uutiskirjeen kvartaaleittain. Tilaamalla uutiskirjeemme saat myös tietoa kampanjoistamme ja tapahtumistamme!