Siirry suoraan sisältöön
Kestävää hyvinvointia – tutustu ISS:n vuoden 2023 yritysvastuuraporttiin

ISS:n vuoden 2023 yritysvastuuraportti on nyt julkaistu. Mitkä ovat vastuullisuustyömme strategiset painopisteet? Miten onnistuimme saavuttamaan vastuullisuustavoitteemme viime vuonna? 

Suomalaisessa yhteiskunnassa ISS Palvelut on merkittävä toimija, jonka monipuolinen palveluvalikoima kattaa siivous-, kiinteistö-, ravintola- ja työpaikkapalvelut. Vaikutamme palveluosaamisellamme ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin, autamme asiakkaitamme pääsemään omiin vastuullisuustavoitteisiinsa ja pidämme samalla huolen oman liiketoimintamme läpinäkyvyydestä. Toimintamme olennaisimmat vastuullisuusvaikutukset kohdistuvat henkilöstöön, ilmastoon ja ympäristöön, resursseihin, tilojen ja toiminnan turvallisuuteen sekä liiketoiminnan harjoittamiseen. 

”ISS on yhtiönä vahvasti sitoutunut edistämään vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Vastuullisuuslupauksemme mukaisesti liiketoimintamallimme tukee maailmaa, jossa elämme ja toimimme. Meillä on ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sopeutumistarpeisiin liittyviä palveluratkaisuja, osaamista edistää luonnon monimuotoisuutta ja kykyä kehittää teknologian avulla toimintamalleja, jotka lisäävät tehokkuuden lisäksi työn turvallisuutta, mielekkyyttä ja yhdenvertaisuutta”, kuvaa ISS:n toimitusjohtaja Jukka Jäämaa. 

Kokoamme vastuullisuustavoitteet, keskeisimmät keinot niiden saavuttamiseksi sekä mittarit tavoitteiden edistymisen seuraamiseksi. Erilaisilla ratkaisuilla haluamme vahvistaa toimintamme myönteisiä vaikutuksia ja samalla minimoida negatiivisia. Seuraamalla toimintaa ja tavoitteita säännöllisesti varmistamme vastuullisuustyön etenemisen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Luomme kestävää hyvinvointia 

Vastuullisuustyömme perustana on YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet. Vastuullisuuslupauksemme on selkeä: luomme kestävää hyvinvointia. Tämä lupaus tarkoittaa seuraavaa: 

  • Henkilöstölle: Tarjoamme vakaan ja turvallisen työpaikan, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen. Esimerkiksi sairauspoissaolojen johtaminen ja työturvallisuuden kehittäminen ovat jatkossakin yksi keskeisimpiä prioriteetteja.

  • Ympäristölle: Palveluillamme ja yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa voimme vaikuttaa positiivisesti kiinteistöjen käytön aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja rakennusten hiilijalanjälkeen. Positiiviset ympäristövaikutuksemme näkyivät viime vuonna muun muassa siinä, että vähensimme onnistuneesti 16 prosenttia valmistus-, tarjoilu- ja lautashävikkiä, 41 prosenttia siivousaineiden käyttöä, 17 prosenttia ravintolapalveluiden päästöjä, 11 prosenttia liikkumisesta aiheutuneita päästöjä sekä saimme EcoVadiksen päästötyötämme mittaavasta Carbon-arvioinnista korkeimman Leader -tason.
     
  • Yhteiskunnalle: Tuemme yhteiskunnan hyvinvointia tarjoamalla työpaikkoja, maksamalla veroja, estämällä korruptiota ja tekemällä kestäviä hankintoja. Yhtenä Suomen suurimmista työnantajista olemme merkittävä veronmaksaja; vuonna 2023 verojalanjälkemme oli yhteensä 151,3 miljoonaa euroa. 

Arjessamme vastuullisuustyö näkyy koko yrityksen toimintaa ohjaavina ohjeina ja käytäntöinä. Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa ISS:n eettisiä periaatteita sekä yhteisesti määriteltyjä arvoja. ISS:llä on käytössä matalan kynnyksen anonyymi Speak Up -kommunikointikanava, jossa työntekijät voivat ilmiantaa eettisiä periaatteita tai lakeja rikkovan menettelyn. 

Uudistamme vastuullisuusohjelmamme sisältöä vuoden 2024 aikana tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi haluamme kasvattaa teknologista johtajuutta ja hyödyntää tekoälyä vastuullisesti ja entistä monipuolisemmin. Pyrimme kehittämään vastuullisuusohjelmaamme niin, että se vastaa paremmin paikallisia tarpeita ja odotuksia.

Megatrendit ohjaavat strategian painopisteitä 

ISS:n toimintaan vaikuttavat globaalit megatrendit sekä suomalaisen yhteiskunnan muutokset. Toimintaympäristö on murroksessa ja sen ennustettavuus heikkenee, mutta toisaalta maailman mullistukset luovat meille myös mahdollisuuksia. Haluamme tarjota asiakkaillemme uudenlaisia palveluratkaisuja sekä kehittää automaatioon ja robotiikkaan perustuvia tehokkaita toimintamalleja. 

Toimintaamme erityisesti vaikuttavat megatrendit ovat digitalisaatio, ekologinen kriisi ja kestävä kehitys, ulkoistaminen, työelämän muutokset ja demografiset muutokset. Viime vuonna terävöitimme vastuullisuuden strategisia painopisteitämme ja megatrendeistä huomioitiin etenkin digitalisaatio ja työelämän murros. Kasvatamme jatkossakin panostuksiamme teknologiaan ja digitalisaatioon. 

Vuoden 2023 aikana otimme käyttöön uuden asiakaspalvelujärjestelmän, joka paransi palautteen käsittelyä ja reagointiaikoja. Lisäksi uuden kiinteistönohjausjärjestelmän ja tekoälystrategian myötä otimme tärkeitä askeleita kohti koko toimialan teknologista johtajuutta. ISS:llä tekoälyä hyödynnetään työntekijöiden työn helpottamisessa ja tehostamisessa – ei korvaamisessa – ja sen avulla pyritään vapauttamaan aikaa mielekkäämpiin tehtäviin. Esimerkiksi siivoustyössä robotit ovat jo nyt oivallisia arjen apureita. 

”Vastuullisuusodotukset näkyvät yhä vahvemmin eri sidosryhmiemme odotuksissa. Oleellisinta kaikessa vastuullisuustyössämme onkin jatkuva, tiivis yhteistyö asiakkaidemme ja koko arvoketjumme osalta. Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme, jotka luottavat meihin ja antavat mahdollisuuden kehittyä yhä edelleen”, Jäämaa summaa. 

Tutustu tarkemmin ISS:n yritysvastuuraporttiin sekä vastuullisuusohjelmaan tästä. 

ISS TÖISSÄ UUTISKIRJE
email-dark_58px

Tilaa uutiskirjeemme

Koostamme uusimmista artikkeleistamme, oppaistamme ja muista kiinnostavista sisällöistä uutiskirjeen kvartaaleittain. Tilaamalla uutiskirjeemme saat myös tietoa kampanjoistamme ja tapahtumistamme!