Siirry suoraan sisältöön
Ammatillinen osaaminen ja koulutus ansaitsevat enemmän arvostusta – yritykset voivat aloittaa luomalla uranäkymiä ja syventämällä osaamista

Me ISS:llä tahdomme olla mukana lisäämässä ammatillisen osaamisen arvostusta ja edistämässä ammatillista koulutusta, kirjoittaa ISS:n osaamisen kehittämisestä ja vastaava johtaja Jaana Junell.  

Ammatillinen koulutus ja osaaminen ansaitsevat enemmän arvostusta. Mielestäni asia on hyvä sanoa ääneen. Tarvitsemme yhteiskunnassamme monenlaisia tekijöitä, eikä kaikkien kannata hakeutua yliopistoon. Silti ammatillisen koulutuksen arvostus näyttäytyy yhä edelleen heikkona. Vuonna 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan vain kymmenen prosenttia 9.-luokkalaisista piti ammattikoulua erittäin arvostettuna. Me ISS:llä tahdomme olla mukana lisäämässä ammattikoulutuksen ja ammatillisen osaamisen arvostusta.  

Mukana kehityksessä yhteistyöllä

Ammattiosaamisen ja -koulutuksen arvostus lähtee sisäisestä arvostuksesta, sekä myös siitä, että alan koulutus koetaan mielekkäänä ja arvokkaana. Tässä voimme auttaa osaltamme tiivistämällä ammattikoulutuksen ja yritysmaailman yhteistyötä. Toimivalla vuoropuhelulla ja yhteistoiminnalla luomme aloille mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä, jotka luovat merkityksiä. Me ISS:llä olemme mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä valtakunnallisesti niin hallinnon tasolla työelämäfoorumeissa kuin konkreettisesti ammattikouluissa kohtaamassa opiskelijoita kasvokkain ja kertomassa tarjoamistamme uramahdollisuuksista.

Vuoropuhelun ja yhteistyön merkitys korostuu, kun ammattialoilla käytettävä teknologia kehittyy. Esimerkiksi droonit ja siivousrobotit ovat työssä jo arkipäivää, joten niihin liittyvän osaamisen sisältyminen koulutukseen helpottaa perehdytystä. Jotta käytettävät teknologiat ja ymmärrys alojen kehityksestä olisivat yhteneviä, täytyy yhteistyön olla jatkuvaa. Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja2024 on erinomainen esimerkki koulujen ja yritysten toimivasta yhteistyöstä, ja onkin ISS:lle ilo olla mukana juhlistamassa ammatillista osaamista.

Näkymiä tulevaan urakehityksestä

Osa ammatillisen osaamisen ja -koulutuksen arvostusta on myös urakehityksen mahdollistaminen yrityksissä. Ei ole yrityksenkään kannalta mielekästä poimia kouluista aina uusia tekijöitä tiettyihin rooleihin, vaan kehittää nykyisten työntekijöiden osaamista. Yritysten on pystyttävä luomaan aitoja ura- ja koulutuspolkuja, jotta työntekijä voi kasvaa yrityksessä ja sitoutua siihen jopa koko työuransa ajaksi. Elinikäinen oppiminen ja jatkuva ammatillinen kehitys ovatkin keinoja kehittää myös yrityksen toimintaa.

Meillä ISS:llä urakehitysmahdollisuudet ovat usein vain työntekijästä itsestään kiinni. Kun tahtoa löytyy, kesätyöpaikasta lähtenyt tutustuminen ISS:ään on jatkunut erilaisissa tehtävissä ja urakehityksenä ISS:llä yhä vaativimmissa rooleissa. Näitä uratarinoita ISS on täynnä. On kuitenkin tärkeää myös kannustaa panostamaan oman intohimonsa toteuttamiseen ja hyväksyä, etteivät kaikki tahdo edetä roolissaan hierarkisesti ylöspäin.

ISS:llä urapolkukehitys lähtee aina työntekijän omasta tahdosta. Mahdollisuuksia kouluttautua johtamista tai erikoisosaamista vaativiin rooleihin on meillä kuitenkin runsaasti. Panostimme viime vuonna noin kolme miljoonaa euroa henkilöstömme kouluttamiseen – 7319 ISS:läistä osallistui erilaisiin työnantajan tarjoamiin koulutuksiin. Olen ylpeä investoinneistamme osaamisen kehittämiseen, se kannattaa aina.

Työ pysyy mielekkäänä osaamista syventämällä

Kouluttautua voi muutenkin kuin uuteen rooliin. ISS on maamme suurimpia yksityisiä työnantajia, joten on selvää, että osaavat ammattilaiset ovat meille elintärkeitä. Siksi panostamme merkittävästi henkilöstömme osaamisen kehittämiseen ja oppisopimusopiskeluun. Meillä on esimerkiksi mahdollista opiskella kokonaisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja osana osaamisen kehittämistä.

On kuitenkin tärkeää huomata, ettei oppimisen tarvitse aina vaatia työtehtävien laajentamista tai muuttamista, vaan sitä täytyy myös voida syventää. Uralla etenemiseen liittyvä oppiminen on toki arvokasta, mutta on ammattitaitoa arvostavaa tarjota myös nykyistä ammatillista osaamista syventävää koulutusta. Kaikki työntekijät eivät tarvitse johtamiskoulutusta, vaan esimerkiksi perehdytystä alan uusimpiin teknologioihin. Jokaisessa ammatissa ja nykytehtävässä löytyy syvempää osaamista, jota kehittämällä tekeminen säilyy mielekkäänä ja työn jälki kehittyy. Tällöin hyötyvät kaikki.

Lopulta tarvitaan kulttuurin muutos

Lopulta arvostuksen lisääminen vaatii myös kulttuurin muutosta. Ammatillinen osaaminen on paitsi meille, myös koko yhteiskunnalle välttämätön voimavara. Näin keväisin aina mietin, että kuten ylioppilaita, tulisi ammattiin valmistuneita julkisesti ja ylpeästi juhlia enemmän. He ovat upean uransa lähtökuopissa. Meitä kaikki tarvitaan. Tärkeintä onkin löytää oma polkunsa ja saada olla oma itsensä; ylpeästi ammattilainen.

Jaana Junell
Head of Learning, Development and Talent 
ISS Palvelut 

Liittyvät julkaisut

ISS TÖISSÄ UUTISKIRJE
email-dark_58px

Tilaa uutiskirjeemme

Koostamme uusimmista artikkeleistamme, oppaistamme ja muista kiinnostavista sisällöistä uutiskirjeen kvartaaleittain. Tilaamalla uutiskirjeemme saat myös tietoa kampanjoistamme ja tapahtumistamme!