Siirry suoraan sisältöön
Tulevaisuuden oppimisympäristöjä kehittämässä

Suomi on ylpeä yliopistoistaan, jotka tarjoavat laadukkaan opetuksen lisäksi alueellisen kasvun mahdollisuuksia julkiselle sektorille, elinkeinoelämälle ja yrityksille. Yliopistojen valtakunnallisena kampuskehittäjänä toimii Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, joka huolehtii yhdessä ISS:n kanssa siitä, että tulevaisuuden tilaratkaisut palvelevat monialaisia osaajia kaikkialla Suomessa.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n perustehtävä on omistaa, rakennuttaa ja kehittää pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä. Eri alojen asiantuntijoita on SYK:n palveluksessa yli 30, ja heidän joukossaan työskentelee myös SYK:n ylläpitopäällikkö Ville Kautto. Kautto vastaa 12 eri kaupungin kiinteistöjen ja kampusalueiden ylläpidosta, joten hänellä on poikkeuksellinen näköalapaikka kiinteistöalan arkeen.

– Yli 20 vuoden kokemus kiinteistöalan tehtävistä ja palvelutuotannosta auttaa näin laajan kokonaisuuden hallitsemisessa. SYK:llä on yhteensä noin 1 100 000 neliötä lämmitettävää pinta-alaa, ja tiloissa toimii yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja eri tyyppisten yritysten kaltaisia asiakkaita. Ylläpidon vaatimukset ovat kovat, mutta haluamme vastata niihin parhaan tietotaidon avulla, yhdessä ISS:n kanssa, Kautto kertoo.

ISS:n asiakkuusjohtaja Perttu Raitala sanoo, että SYK:n asiakkuus on luonteeltaan paitsi haastava, myös moniulotteinen ja palkitseva. Sen lisäksi, että ISS huolehtii kiinteistöjen päivittäisestä ylläpidosta lukuisissa kohteissa, yritys toimii myös SYK:n strategisena kehittäjäkumppanina.

– SYK:n asiakkuudessa korostuu palvelukentän monimuotoisuus. Se tarkoittaa, ettemme tee samoja asioita kaikkialla Suomessa. Huolehdimme esimerkiksi kiinteistöjen managerointipalveluista muun muassa Rovaniemellä ja Oulussa, mutta ulkoalueiden hoitoa, kiinteistönhoitoa ja teknisiä palveluja toteutamme edellisten lisäksi myös Joensuussa, Lappeenrannassa ja muutamissa muissa kohteissa. Lisäksi toimimme SYK:n strategisena kumppanina, eli kehitämme palvelutarjontaa kokonaisvaltaisesti kaikkialla, Raitala jäsentää.

Luottamus on laatukriteereistä tärkein

Koska SYK on merkittävä kiinteistöalan toimija, jonka tarpeet vaihtelevat kaupungeittain, on sopivien kumppanien löytäminen avainasemassa niin päivittäisten toimintojen kuin strategisten tavoitteiden toteutumisen kannalta. Vaikka kilpailutuksissa keskitytään palvelujen teknisiin yksityiskohtiin ja laatustandardeihin, on luottamus Villen mukaan tärkein kumppanuutta määrittelevä tekijä.

– Kaikki tiivistyy sanaan ”luottamus”. Haluamme aina luottaa siihen, että palvelukumppanimme tekee mitä lupaa, sillä yhteisen kielen puhuminen hyödyttää aina molempia osapuolia. Pyrimme siksi varmistamaan, että ymmärrämme kumppanimme kanssa toisiamme puolin ja toisin: mikä on yhteinen tahtotila ja mitä se tarkoittaa käytännön kannalta, Kautto linjaa.

Raitalan mukaan SYK:n laatuvaatimusten täyttäminen edellyttää tarkkaa paneutumista loppuasiakkaiden arkeen. Kun sovittu laatutaso toteutuu työn arjessa, näkyvät onnistumiset tyytyväisten loppukäyttäjien palautteena. Se on parasta suosittelua, mitä ISS voi kumppanina saada.

– SYK:n tiloissa toimii paljon erilaisia ihmisiä, ja siksi keskitymme toiminnassamme erityisesti turvallisuuden ja viihtyisyyden takaamiseen. Etsimme myös koko ajan uusia toimintatapoja, joilla voimme viedä asiakastyytyväisyyden seuraavalla tasolle. Olemme esimerkiksi aloittaneet Oulussa pilottihankkeen, jossa pyrimme Share@ISS-sovelluksen avulla tehostamaan tiimin sisäistä viestintää ja lisäämään kaikkien tiimin jäsenten tietoisuutta siitä, mitä kohteessa tehdään ja mitkä osa-alueet vaativat erityistä huolenpitoa, Raitala kertoo.

Tulevaisuudessa tiedemaailmaan yhdistyvät yritykset

Kautto ja Raitala ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuodesta 2018, jolloin SYK ulkoisti managerointipalvelunsa. Tulevaisuudessa haasteet kasvavat, sillä Kauton ja Raitalan mukaan yliopistomaailmaa koskevat muutokset tulevat vaikuttamaan oleellisesti käyttäjien tilatarpeisiin ja ylläpitoon liittyviin vaatimuksiin. Samalla korostuu strategisen kumppanuuden merkitys.

– Yliopistomaailmassa kilpailu eri kaupunkeihin sijoitettavista koulutusaloista on entistä kovempaa, ja siksi meillä on merkittävä rooli SYK:n strategisena kumppanina. Meidän on ymmärrettävä SYK:n tila- ja palvelutarpeita, tunnistettava heidän asiakkaidensa haasteet ja löydettävä niihin toimivat ratkaisut. Eli rakennamme kampusalueiden tulevaisuutta tiiviissä yhteistyössä, Raitala sanoo.

Ville nostaa yliopistojen kiinteistöjä koskevat haasteet esiin käytännön esimerkin avulla. Kun yliopistot tarvitsevat tulevaisuudessa yhä vähemmän opetustiloja ja hallinnollisia rakennuksia, on käyttäjiä löydettävä muualta. Tällöin mukaan tulevat yritykset, jotka edellyttävät kiinteistön omistajilta ja ylläpitäjiltä monipuolisia palveluja.

– Jatkossa meillä tulee olemaan yhä enemmän monikäyttäjäkiinteistöjä, joissa yritykset, yliopistomaailma, opiskelijat ja muut ulkopuoliset käyttäjät kohtaavat. Tämän muutoksen takia tarvitsemme rinnallemme luotettavia kumppaneja, jotka ymmärtävät, mihin suuntaan olemme menossa, mitä tarvitsemme – ja miten seuraavat kehitysaskeleet otetaan, Kautto päättää.

Lue lisää ISS:n kokonaispalveluratkaisuista

Liittyvät julkaisut