Siirry suoraan sisältöön
Turvatekniikka taklaa turvallisuusuhkia ja havaitsee poikkeustilanteita

Turvatekniikan rooli vaaratilanteiden ehkäisemiseksi on merkittävä. Mitä on turvatekniikka ja kuinka sitä hyödynnetään turvallisten ympäristöjen luomiseen?

Lauri Juutilainen ja Mikko Kujala työskentelevät ISS:llä asiakkuusjohtajina, Juutilainen metsäteollisuuden ja Kujala muiden teollisuuskohteiden puolella. Asiakkuusjohtajina he vastaavat asiakkaalle ISS:n palveluista, joista yksi on turvatekniikka. Asiakkuuspäällikkö Pasi Kataja työskentelee teollisuusasiakkuuksissa paloilmoitin- ja turvatekniikan järjestelmien asiantuntijana. Hän toimii asiakkuusjohtajan kanssa tiiviissä yhteistyössä liiketoiminnan tukena.

Turvatekniikka käsittää erilaisia teknisiä laitteita, sovelluksia ja turvajärjestelmiä, joiden avulla pyritään suojaamaan ihmisiä, rakennuksia, koneita ja yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ulkopuolisilta uhilta.

– Turvatekniikan tärkein tehtävä on poikkeustilanteiden tunnistaminen ja erilaisten vaaratilanteiden estäminen, Juutilainen toteaa.

Palo- ja turvatekniikan järjestelmiä ovat palovaroitin ja ilmoitinjärjestelmät, kameravalvonta, lukitus, kulunvalvonta ja murtoilmaisu. Niihin liittyvät olennaisesti myös ovi- ja porttiautomatiikka sekä erilaiset tiedonsiirto- ja hälytysyhteydet. Tekniikkaa hyödynnetään nykyisin kaikkialla – niin kotitalouksissa, liikennevälineissä, yleisillä paikoilla kuin erilaisissa kiinteistöissä ja teollisuuslaitoksissa.

ISS toteuttaa turvatekniikkaa monissa kohdekiinteistöissään. Erityisesti teollisuuskohteissa turvatekniikalla ja erilaisilla turvajärjestelmillä on merkittävä rooli henkilöiden ja omaisuuden suojaamisessa sekä vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

– Esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmän avulla voidaan seurata henkilöiden liikkeitä tehdasalueella, mikä on äärimmäisen tärkeää vaaratilanteen sattuessa, Juutilainen selventää.

Työ turvatekniikan parissa vaatii lupia ja teknistä osaamista

Tänä päivänä turvatekniikan ratkaisut ja erilaiset turvajärjestelmät ovat osa yrityksen IT-infrastruktuuria.  

– Myös turvatekniikka vaatii päivitystä, säännöllistä huoltoa, ohjelmistojen päivittämistä ja elinkaarisuunnittelua, kuten muutkin IT-järjestelmien osat, Juutilainen kertoo.

ISS on hyväksytty turvallisuussuunnitteluyritys, joten sillä on oikeudet ja tarvittavat sertifioinnit tehdä palo- ja turvallisuussuunnittelua asiakkaille.

Esimerkiksi lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen vaativat poliisin myöntämän turvallisuusalan elinkeinoluvan. Lisäksi turvatekniikan parissa työskentelevä tarvitsee turvasuojaajakortin, joka tulee hakea niin ikään poliisilta.

Kaikki turvatekniikkaan liittyvä toiminta on tärkeää dokumentoida tarkasti. Turvatekniikan parissa työskenteleviltä vaaditaan myös teknistä osaamista.

– Asiakkaalla saattaa olla räätälöityjä turvatekniikan ratkaisuja, jolloin tekniikan ylläpito edellyttää laitekohtaista kouluttautumista, Kujala kertoo.

– Asiakkaan turvallisuusjärjestelmävalinnoista riippuen työmme on räätälöityjen järjestelmien asennusta, korjaamista, päivittämistä, ylläpitoa tai pääkäyttöä, Kataja lisää.

Asiakas voi myös saavuttaa merkittävää hyötyä, kun vartijat voidaan kouluttaa suorittamaan vartiointityönsä ohessa esimerkiksi sammuttimien tarkistusta kohteessa.

 

Analytiikka apuna vartijan työssä

Kaikki turvatekniset järjestelmät keräävät jatkuvasti valtavan määrän tietoa. Eri turvajärjestelmistä saatavaa dataa analysoimalla voidaan tehdä oikeita toimenpiteitä ja päätöksiä sekä suunnata resursseja, kuten vartiointia oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Teollisuuskohteissa analytiikkaa hyödynnetään esimerkiksi kameravalvontaa ja kulunvalvontaa yhdistämällä.

– Kulunvalvontajärjestelmän avulla alueella voi liikkua vain kulkuluvalla, jolloin esimerkiksi kulkupuomi avautuu auton rekisterinumeron perusteella, Kujala selventää.

Turvatekniikka helpottaa vartijan työtä. Se vapauttaa vartijoiden aikaa muihin tehtäviin, se myös hoitaa valvonnan väsymättä ympäri vuorokauden.

Kameravalvonnan avulla voidaan seurata esimerkiksi pakollisten varusteiden, kuten kypärän ja kasvomaskin käyttöä. Jos varusteet puuttuvat, turvatekniikka estää tiettyyn tilaan pääsyn.

Turvallisuutta asiakaslähtöisesti

Teollisuusasiakkuuksissa ISS:llä on vahva osaaminen asiakkaan toimitiloissa ja turvatekniikan tarpeet tunnistetaan hyvin. ISS toteuttaa turvatekniikkaa aina räätälöidysti asiakkaan tarpeiden pohjalta. ISS pystyy tarjoamaan asiakkaalle kaiken suunnittelusta, asennukseen, käyttöönottoon, ohjelmointiin ja huoltoon sekä eri tukipalveluihin.

– Pystymme auttamaan asiakasta koko turvatekniikan elinkaaren ajan hyödyntämällä ISS:n laajaa ja monipuolista palvelu- ja tuotetarjontaa, Kataja lisää.

Toisinaan turvatekniikka rakennetaan yhdessä kumppaneiden avulla, jolloin asiakas saa käyttöönsä ISS:n laajan asiantuntijaosaamisen ja kumppanuusverkoston parhaat toimittajat.

– Asiakas on aina mukana määrittelemässä ratkaisua, josta ISS huolehtii kuin omastaan, Juutilainen toteaa.

Luvanvaraiset paloilmoitin- ja sprinklerityöt ISS tuottaa yleensä aina itse. Vaikka ISS hyödyntää kumppanuusverkostoa turvatekniikan rakentamisessa, asiakas on aina yhteydessä ainoastaan ISS:n kanssa. Palvelun hallinnointi on asiakkaalle helppoa ja se on kerännyt kiitosta myös asiakkaiden puolelta.

– Riittää, että asiakkaalla on yksi puhelinnumero, josta he voivat olla yhteydessä ISS:n suuntaan, Juutilainen tiivistää.

>> Lue myös juttu teollisuusvartijana työskentelevästä Robert Tikkisestä, joka hyödyntää turvatekniikkaa työssään