Siirry suoraan sisältöön
Hyvä työkummi on avain perehdytykseen ja asiakastyytyväisyyteen

ISS käyttää perehdytysprosessin osana työkummitoimintaa, joka on saanut positiivista palautetta sekä asiakkailta että työntekijöiltä. Omalla esimerkillään työkummi voi perehdyttää myös työtehtävään kuuluvan asenteen ja ammattiylpeyden. Työkummi Jonna Gullsten sekä hänen perehdytettävänsä Samuel Isong ovat tyytyväisiä työkummitoimintaan. 

Työyhteisön toiminta rakentuu ja kehittyy päivittäisessä vuorovaikutuksessa. Kun tiimissä aloittaa uusi työntekijä, perehdytyksellä tähdätään siihen, että hän oppii turvallisen ja itsenäisen työskentelytavan sekä omaksuu ISS:n arvot ja työturvallisuus- ja työhyvinvointikulttuurin. Työkummin tehtävänä on tukea tätä kokonaisuutta. ISS:llä työkummina toimii esihenkilö, palveluohjaaja tai kokenut kollega, joka hallitsee oman alansa laaja-alaisesti.   

Yksi ISS:n työkummeista on Jonna Gullsten, joka on työskennellyt ISS:llä viisi vuotta ja toimii kohdevastaavana. Hän tekee siivoustyönsä ohella paljon perehdytyksiä sekä opiskelee lähiesihenkilön ammattitutkintoa.  

”Työkummi auttaa sopeutumaan työpaikalle. Käymme uuden työntekijän kanssa läpi esimerkiksi sitä, miten työpaikalla ollaan ja toimitaan. Perehdytyksen taso ja kesto riippuvat paljon siitä, onko työntekijällä aiempaa työkokemusta. Opastuksessa voidaan käyttää tarvittaessa myös kuvallisia ohjekortteja, jos yhteistä kieltä ei juuri ole”, Gullsten kertoo. 

Työkummilta saa apua ja eväät oikeaan asenteeseen 

Yksi Gullstenin perehdytettävistä on Samuel Isong, joka työskentelee siivoojana. Isong kokee, että työkummitoiminta parantaa myös asiakastyytyväisyyttä. Hänelle on tärkeää, että työ tehdään aina asiakkaan toiveiden mukaisesti ja halutussa aikataulussa. Tässä työkummi on suureksi avuksi, sillä hän tuntee työskentelykohteen ja sen tehtävät entuudestaan. Työkummilta saa aina apua, tyhmiä kysymyksiä ei ole. 
 

”Jos ei puhu hyvää suomea, työkummi auttaa ymmärtämään ja viestimään asiakkaalle. Minäkin opettelen vielä suomea, ja työkummille voi soittaa, jos jotain ei ymmärrä. Näin tiimin työ sujuu sukkelasti ilman ongelmia”, Isong toteaa. 

Gullsten listaa työkummitoiminnan positiivisiksi puoliksi muun muassa sen, että työntekijä pääsee tutustumaan muihin työkavereihin ja sopeutumaan nopeammin osaksi työyhteisöä. Työkummi toimii tehtävässään positiivisesti, oikeudenmukaisesti ja järjestelmällisesti. Työ siivousalalla on monipuolista ja työkohteet vaihtelevia. Työtehtävät vaativat osaamista ja ammattitaitoa, joista on syytä olla ylpeä. Omalla esimerkillään työkummi osoittaa ammattitaidon lisäksi myös asennetta ja ammattiylpeyttä työstä, joka on vaativampaa ja merkityksellisempää kuin moni arvaisi. 

tyokummi-003

Millainen on hyvä työkummi? 

Isongin mielestä avainasemassa ovat kärsivällisyys ja joustavuus. Hyvä työkummi osaa kuunnella ja ymmärtää eri työntekijöiden yksilölliset oppimistavat ja -tahdit. Hän myös varmistaa, että huolellisen perehdytyksen jälkeen työt onnistuvat kohteessa itsenäisesti ja että asiakkaan ja työntekijän välillä vallitsee hyvä yhteisymmärrys. 

Perehdytettävältä taas vaaditaan aitoa kiinnostusta työhön sekä malttia opetella ja keskittyä. 

”Arvostan sitoutumista työhön, ja jokaisella on myös vastuu omasta oppimisesta. Jos olen selittänyt jonkin asian työntekijän mielestä hassusti tai jokin on muuten epäselvää, on hyvä olla uskallusta kysyä lisätietoa ja tarkennuksia. Tyhmiä kysymyksiä ei ole", Gullsten muistuttaa. 

Kaikki uudet ISSläiset perehdytetään sekä yrityksen turvallisiin ja vastuullisiin toimintatapoihin että kunkin kohteen erityispiirteisiin. Alkuperehdytys kestää henkilön aiemmasta osaamisesta riippuen muutamasta päivästä useampaan viikkoon, mutta perehdytystä jatketaan koko työuran ajan.  

Katso kaikki avoimet työpaikat 

ISS TÖISSÄ UUTISKIRJE
email-dark_58px

Tilaa uutiskirjeemme

Koostamme uusimmista artikkeleistamme, oppaistamme ja muista kiinnostavista sisällöistä uutiskirjeen kvartaaleittain. Tilaamalla uutiskirjeemme saat myös tietoa kampanjoistamme ja tapahtumistamme!