Siirry suoraan sisältöön
ISS on matkalla kohti työturvallisuuden maailman kärkeä

2024-04-18

Nolla tapaturmaa -foorumi on jälleen jakanut työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoilleen. ISS Palveluille myönnettiin tasoluokitus viidettä kertaa peräkkäin. Luokituksemme on nyt Taso II – Kohti maailman kärkeä.

 

Nolla tapaturmaa -foorumin toiminnan ytimessä on nolla-ajattelu (Vision Zero), joka edustaa pitkäjänteistä sitoutumista ja myönteistä asennetta työn, turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tapaturmaton työpaikka on myös ISS:n tavoite: globaali työturvallisuus- ja työterveysvisiomme on 100, jossa nollat tarkoittavat, että ISS:llä ei tapahdu kuolemaan johtavia tai vakavia onnettomuuksia. Ykkönen kertoo ISS:n tavoitteesta olla alan kärjessä työturvallisuusasioissa.

Nyt saavutettu tasoluokitus on merkki sitoutumisesta ja tuloksellisesta työstä kohti tavoitteita. Turvallisuus on keskeinen osa kaikkea ISS:n toimintaa ja asiakaskohteissa tuotettavaa palvelua. Vuonna 2023 ISS:n ennakoivan turvallisuustyön prosesseja virtaviivaistettiin ja muokattiin ISS:n tapaan toimia ja organisoitua.

”Turvallisuus on henkilöstön aktiivista ennakointia eli vaarojen havainnointia ja hallintakeinojen toteuttamista. Tasoluokitus on hyvä muistutus, että aika ajoin katse kannattaa siirtää myös onnistumisiin”, sanoo ISS:n työturvallisuudesta ja laadusta vastaava johtaja Petri Lundahl.

Tasoluokituksen yleisiä kriteereitä ovat muun muassa turvallisuushavaintojen ilmoitusmenettely, järjestelmällinen tapaturmien tutkintaprosessi ja se, ettei yrityksessä ole sattunut kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia. Hyvä kehitys tapaturmataajuudessa sekä tapaturmapoissaolotaajuudessa mahdollistivat ISS:lle nyt nousun kolmannelta tasolta toiselle.

”Panostukset työturvallisuusperehdyttämiseen ja henkilöstön aktiivisuus ennakoivassa turvallisuustyössä mahdollistivat hyvän kehityksen”, kiteyttää Lundahl.

Nolla tapaturmaa -foorumi on vuonna 2003 perustettu työpaikkojen verkosto, jonka tarkoituksena on motivoida ja rohkaista työpaikkoja tavoittelemaan korkeaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasoa. Toimintaa organisoi Työterveyslaitos. Jäseneksi voi liittyä jokainen työpaikka työturvallisuuden tasosta, koosta tai toimialasta riippumatta. Foorumissa on jo yli 550 jäsenyritystä.

Liittyvät julkaisut