Siirry suoraan sisältöön
ISS:n kaksoisolennaisuusanalyysin olennaisimmat aiheet – oma henkilöstö, ilmastonmuutoksen hillintä, sekä arvoketjujen vastuullisuus

2024-04-23

ISS Suomen toteuttamassa kaksoisolennaisuusanalyysissa yrityksen toiminnalle olennaisiksi kestävyysaiheiksi tunnistettiin ISS:n oman henkilöstön turvallisuus ja terveys, oikeudenmukaiset ja yhdenvertaiset työolot sekä muina tekijöinä muun muassa ilmastonmuutoksen hillintä, tilojen ja toiminnan turvallisuus sekä vastuulliset arvoketjut. 

 

ISS Suomi aloitti vuoden 2023 lopussa työstämään kaksoisolennaisuusanalyysia, jossa tunnistettiin yrityksen toiminnalle olennaisimmat vastuullisuuden aihealueet ja arvioitiin niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Analyysi pohjautui ISS Suomen keskeisimpien sidosryhmien haastatteluihin, toimintaympäristön analyysiin, globaaleihin ja paikallisiin megatrendeihin, ISS-konsernin olennaisuusanalyysiin sekä ISS Suomen asiantuntijoiden ja johdon arviointiin. ISS Suomi on osa kansainvälistä, yli 30 maassa toimivaa ISS-konsernia, jolle kuuluu pääasiallinen vastuu yrityksen raportoinnista.

”Maakohtainen kaksoisolennaisuusanalyysi on kuitenkin merkittävässä roolissa viitoittamassa ISS Suomen omaa vastuullisuus- ja strategiatyötä. ISS Suomelle olennaisten kestävyysaiheiden tunnistaminen on tärkeää, sillä vastuullisuustyötä tehdään yhdessä koko arvoketjun kanssa mikä mahdollistaa myös asiakkaidemme vastuullisuustavoitteiden tukemisen”, ISS Suomen vastuullisuusjohtaja Taina Tilus sanoo.

ISS:n toimintaympäristöön vaikuttavat muun muassa työvoimapula ja Suomen väestörakenne

Kaksoisolennaisuusanalyysin pohjaksi kartoitettiin ISS Suomen toimintaympäristöä ja siihen liittyviä megatrendejä. ISS:n toimintaan vaikuttaviksi yhteiskunnallisiksi trendeiksi tunnistettiin muun muassa Suomen väestörakenne ja työvoimapula.

Arviolta joka viides toimialalla työskentelevä eläköityy vuoteen 2028 mennessä. Alan työvoima supistuu, eikä toimialan vetovoima riitä kattamaan tulevaisuuden työvoimatarpeita. 

Kiinteistöala on murroksessa, ja työvoimapulan lisäksi alan lähitulevaisuuden näkymiin vaikuttavat hybridityö sekä taloudelliset epävarmuudet. Vastuullisuus on kuitenkin jo hyvin integroitunutta alan käytäntöihin, joten samaan aikaan kattaville energiatehokkuutta ja päästövähennyksiä tukeville palveluille on kysyntää. 

Henkilöstö, ilmasto sekä energia- ja materiaalitehokkuus olennaisimpia kestävyysaiheita

Kaksoisolennaisuusanalyysissä ISS Suomelle merkittävimmät kestävyysaiheet liittyivät henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen, oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun, ilmastonmuutoksen hillintään, energia- ja materiaalitehokkuuteen, tilojen ja toiminnan turvallisuuteen sekä eettisen liiketoiminnan harjoittamiseen ja vastuullisiin arvoketjuihin.

Jokaisen kestävyysaiheen kohdalla eriteltiin siihen liittyvät vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet. Esimerkiksi oman henkilöstön kohdalla mahdollisuuksiksi tunnistettiin muun muassa joustavien työmahdollisuuksien tarjoaminen sekä monipuoliset ja monimuotoiset koulutus- ja uramahdollisuudet.

”Toimialamme tilanne työvoiman saatavuuden suhteen tulee olemaan haastava. Siksi meidän onkin entistä tärkeämpää panostaa esimerkiksi henkilöstömme kouluttamiseen ja monipuolisiin työnkuviin, jotka lisäävät työn mielekkyyttä ja henkilöstömme viihtyvyyttä. ISS Suomi on monimuotoinen työyhteisö, ja meillä työskentelee ihmisiä yli sadasta eri kansallisuudesta. Työvoiman riittävyyden takaamiseksi niin meidän kuin meitä ympäröivän yhteiskunnan on tärkeä tukea monimuotoisuuteen tähtäävää kehitystä edelleen ”, sanoo ISS Suomen osaamisen kehittämisestä vastaava johtaja Jaana Junell.

Ympäristöteemojen osalta mahdollisuuksiksi nähtiin asiakkaiden tukeminen energiatehokkuudessa, päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Myös luonnon monimuotoisuuteen liittyvät palvelut nähtiin nousevana mahdollisuutena. Jatkossa tehokas vastuullisuusviestintä ja vastuullisuustiedon tarjoaminen asiakkaille korostuvat entisestään.

”ISS:n ammattilaisilla on tärkeä rooli muutoksessa kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, kun palveluratkaisuillamme vähennämme asiakkaidemme kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Myös oman hiilijalanjälkemme pienentäminen vaatii jatkuvia toimenpiteitä meiltä jokaiselta. ISS-konserni on sitoutunut Net Zero tavoitteeseen koko arvoketjun osalta vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tulemme kiihdyttämään toimiamme tiiviissä yhteistyössä sekä asiakkaidemme että toimittajiemme kanssa”, Taina Tilus kertoo.

Liittyvät julkaisut